Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Aktuellt från Länsmuseernas samarbetsråd

Länsmuseernas uppdrag är bland annat att göra länens kulturarv tillgängligt, fördjupa kunskapen om mångfalden i kulturarvet, öka insikten om det förflutna, samt dokumentera och förmedla länens historia och värdet av kulturmiljöerna till invånarna. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och andra aktörer med råd och stöd i kulturhistoriska frågor. Dessutom är länsmuseerna i många fall remissinstanser åt länsstyrelser och kommuner.

A

Nyheter

Länsmuseernas nyheter

A

Pressmeddelanden

Länsmuseernas pressmeddelanden

A

Projektet Sveriges största museum

Länsmuseerna bildar tillsammans Sveriges största museum

A

Samverkan

Ett enskilt museums röst är inte lika stark som vår gemensamma.