Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Kulturparken Småland

Kulturparken Småland är ett kommunalt bolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Vår huvuduppgift är att utveckla kulturarvsverksamheten och bedriva och främja kulturminnesvård i Kronobergs län.

Bolaget bedriver verksamhet på flera arenor eller besöksmål där vi möter ett stort antal besökare, så väl turister som barn och unga.

Smålands museum är Sveriges ädlast länsmuseum grundat den 3 februari 1867 av den svenska etnologins fader Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. På museet visas flertalet kulturhistoriska utställningar och årligen ett antal tillfälliga utställningar.

Sveriges Glasmuseum är en integrerad del av Smålands museum. Här visas de permanenta utställningarna ”Svenskt glas under sex sekler 2.0” och ”Studioglas i förändring. Årligen visas också en eller flera tillfälliga utställningar där exempelvis en glasformgivare eller ett enskilt glasbruk presenteras.

Utvandrarnas hus är Nordens största institut med fokus på den svenska emigrationen till Nordamerika. Här finns utställningen ”Drömmen om Amerika” och ”Mobergrummet” samt en forskaravdelning med tillhörande arkiv, databaser och bibliotek. Utvandrarnas hus har ett stort antal utländska besökare från främst USA och Kanada. Intresset för att finna sina svenska anfäder och släktingar är stort. Vi bygger nu om utställningen till en bredare migrationshistorisk utställning där även efterkrigstidens invandring till Sverige lyfts fram, även om amerikaemigrationen fortfarande är utställningens bärande del.

Hjärtenholms lantbruksmuseum visar utställningar om jord- och skogsbrukets historia i en tämligen unik gårdsmiljö. Museet är öppet under sommaren.

Kulturarvscentrum Småland är en unik skapelse där Smålands museums föremålssamlingar och arkiv förvaras tillsammans med Kronobergsarkivets mycket omfattande förenings- och företagsarkiv. På så sätt kan vi tillgängliggöra både det skriftliga och materiella kulturarvet i en och samma byggnad. Här finns två öppna magasin; ett för kulturhistoria och ett för glas.

Kronobergs slottsruin ägs av Statens fastighetsverk men verksamheten bedrivs av Kulturparken. Slottsruinen är öppen under sommaren.

Ångaren Thor trafikerar under sommarmånaderna Helgasjön utanför Växjö och ligger för ankar vid slottsruinen. Ångbåten och slottsruinen skapar tillsammans en intressant kulturhistorisk miljö och har ett stort antal besökare under sommaren.

Kulturparken Småland