Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Västmanlands läns museum

Västmanlands läns museum är ett kulturhistoriskt museum som drivs av Region Västmanland och är det enda museet som har hela länet som verksamhets- och ansvarsområde. Länsmuseet har i uppgift att bidra till ett livskraftigt kulturliv i hela länet, aktivt medverka i samhällsutvecklingen och bidra till en hållbar regional utveckling. Vårt uppdrag är att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Med utgångspunkt i det västmanländska kulturarvet arbetar vi med kulturmiljöfrågor, arkiv och bibliotek, foto- och föremålssamlingar, program, utställningar och pedagogik. Museets insatser är omfattande och riktar sig till alla invånare, med barn och unga som prioriterade målgrupper. Vår uppgift är att vara en resurs för länets tio kommuner och bidra till att skapa nya sammanhang, knyta ihop idéer och initiativ samt göra historien synlig i sin rätta miljö. Arbetet i hela länet innebär samverkan med kommuner, föreningar, kulturskapare, lokala entreprenörer och andra aktörer.

Länsmuseets lokaler för utställningar, pedagogik och möten samt arkiv och bibliotek finns på Karlsgatan 2 i Västerås. I Västra fabriken i Hallstahammar ligger WestmannaArvet med museets föremålsdepå och fotonegativarkiv, vård- och registreringslokaler samt verkstäder.

Västmanlands läns museum