Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseet Gävleborg

Länsmuseet Gävleborgs vision
Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler

På Länsmuseet Gävleborg finns mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Tillsammans med länsinvånarna undersöker vi länets kulturarvsberättelser och miljöer på olika sätt. Vi utför rådgivning, arbetar på uppdrag, driver skolprojekt, producerar utställningar, håller föredrag, tillgängliggör museets samlingar, forskar och arbetar pedagogiskt på olika sätt med alla typer av grupper, främst med inriktning på barn och unga.

Arbetet kan resultera i till exempel en utställning, ett samtal eller en pallkrageodling … Det kan dokumenteras i ord och bild eller bli en teaterföreställning, en workshop eller en guidad vandring. Vi arbetar med många olika verktyg och utgår ofta ifrån frågor som är aktuella i vår samtid.

Museet förvaltar samlingar som omfattar omkring 2 miljoner bilder, hundratals hyllmeter arkivhandlingar och 80 000 föremål.

Den uppdragsöverenskommelse som Länsmuseet Gävleborg årligen tecknar med Region Gävleborg utgår ifrån kulturplanen för Gävleborg 2019–2021, ”När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling”. Uppdragsöverenskommelsen är kulturarvsinstitutionernas gemensamma uppdrag.

Länsmuseet Gävleborg