Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Varje år besöker ca 350 000 personer museet som drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Magasin Visborg med cirka 500 000 föremål samt Svahnströmska rummet där arkiv och bibliotek finns. I staden förvaltar museet Visbys ruiner samt på landsbygden museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum har som majoritetsägare också ett särskilt ansvar för friluftsmuseet Bungemuseet AB. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål.

Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.

Som ett av Sveriges länsmuseer stöttar vi andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn på Gotland, men Gotlands Museum verkar också i internationella sammanhang bland annat som medlem i EU:s cultural routes.

Gotlands Museum