Jönköpings läns museum

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé för målerikonservering.

Västergötlands museum

Västergötlands museum erbjuder en resa genom historien och landskapet.

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv, kulturhistoria, slöjd och konst.

Örebro läns museum

Vi vill gärna kombinera och blanda det oväntade, det okonventionella och det vanliga. Vi blandar och undersöker gränser, mellan konst och kulturarv, natur och kultur.

Regionmuseet i Skåne

Regionmuseet i Skåne ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar. Vi är med vår breda verksamhet en resurs för hela Skåne grundad på kunskap, kvalitet och service

Västmanlands läns museum

Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Sörmlands museum

Med historia, slöjd samt bild och form vill vi vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Norrbottens museum

Våra utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärd.

Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett kulturhistoriskt museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund.

Värmlands Museum

Här samsas värmländsk kulturhistoria med internationella utställningar inom konst och foto.

Kulturparken Småland

Kulturparken Småland är ett kommunalt bolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun.

Länsmuseet Gävleborg

På Länsmuseet Gävleborg finns mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Tillsammans med länsinvånarna undersöker vi länets kulturarvsberättelser och miljöer på olika sätt.

Jamtli

Varje år kommer 200 000 besökare till Jamtli i Östersund. Många av dem är familjer med barn. En del är intresserade av historia, andra gör ett besök bara för att ha en trevlig dag i en annorlunda miljö.

Dalarnas museum

Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och en plats för kunskap, med kulturhistoria som specialgren.

Blekinge museum

På Blekinge museum ryms fascinerande historier, berättelser och spår från 10 000 års historia.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum är ett kulturhistoriskt museum med huvudbyggnad och friluftsmuseum på Murberget i Härnösand.

Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen.

Östergötlands museum

Uppgiften att samla, vårda och tillgängliggöra konst- och kulturavet.

Upplandsmuseet

Upplandsmuseets värnar om och speglar en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid

Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen bedriver ett omfattande regionalt arbete med kompetens inom bland annat olika konstformer och natur- och kulturarv samt kulturella horisontella perspektiv.

Bohusläns museum

Bohusläns museum är Västsveriges mest välbesökta museum och har sedan invigningen 1984 lockat människor från hela Sverige till Uddevalla

Västerbottens museum

Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer.

Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871 och firar 150 år som museum.

Hallands länsmuseer

Hallands Konstmuseum ingår tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum i Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

Nyheter

1,5 miljard i extra krisstöd till kulturen

1,5 miljard i extra krisstöd till kulturen

Kulturen får 3,4 miljarder i kommande budgetsatsningar, däribland ett nytt krisstöd på 1,5 miljarder under 2020, ...
Läs Mer
Permanenta det statliga stödet till den regionala kulturen - nytt pressmeddelande

Permanenta det statliga stödet till den regionala kulturen – nytt pressmeddelande

https://lansmuseerna.se/aktuellt/pressmeddelanden/permanenta-det-statliga-stodet-till-den-regionala-kulturen/ ...
Läs Mer
SKR: Regionerna har förlorat över 500 miljoner i kulturintäkter

SKR: Regionerna har förlorat över 500 miljoner i kulturintäkter

Sveriges kommuner och regioner varnar för att coronapandemin kan få förödande konsekvenser för landets kulturliv. I ...
Läs Mer
En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid

En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid

Utställningskritik inledde hösten med temanumret ”Effekter av Corona – nutid och framtid”, där de publicerar texter ...
Läs Mer
Kulturrådets fördelning av det det regionala krispaketet är klar

Kulturrådets fördelning av det det regionala krispaketet är klar

Strax före midsommar fick Kulturrådet regeringens uppdrag att fördela 150 miljoner kronor extra till landets regioner ...
Läs Mer
150 miljoner i coronastöd till den regionala kulturen

150 miljoner i coronastöd till den regionala kulturen

Nu har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om mer pengar till kultursektorn – 150 miljoner kronor ...
Läs Mer
Stort behov av renovering bland landets museer

Stort behov av renovering bland landets museer

Drygt hälften av landets region- och länsmuseer har akuta renoveringsbehov och upplever svårigheter att leva upp ...
Läs Mer
Angående behov av statlig hjälp till den regionala kulturen att överleva pandemin

Angående behov av statlig hjälp till den regionala kulturen att överleva pandemin

Bästa Magdalena och Amanda, Corona-pandemin har drabbat den regionala kulturverksamheten i Sverige väldigt hårt. Teatrar, konsertlokaler ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

24 länsmuseer med 450 925 kvadratkilometer uteplats

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Linda Lundberg

Generalsekreterare, Länsmuseerna – Sveriges största museum