Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Norrbottens museum
Norrbottens museum

Våra utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärd.

Upplandsmuseet
Upplandsmuseet

Upplandsmuseets värnar om och speglar en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid

Västergötlands museum
Västergötlands museum

Västergötlands museum erbjuder en resa genom historien och landskapet.

Hallands länsmuseer
Hallands länsmuseer

Hallands Konstmuseum ingår tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum i Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Regionmuseet i Skåne
Regionmuseet i Skåne

Regionmuseet i Skåne ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar. Vi är med vår breda verksamhet en resurs för hela Skåne grundad på kunskap, kvalitet och service

Västernorrlands museum
Västernorrlands museum

Västernorrlands museum är ett kulturhistoriskt museum med huvudbyggnad och friluftsmuseum på Murberget i Härnösand.

previous arrow
next arrow

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

museum

Nyheter

"Staten bör ta ett större ansvar för att allas våra skatter ska kunna bevaras för framtiden"

”Staten bör ta ett större ansvar för att allas våra skatter ska kunna bevaras för fr...

I dag träffade Länsmuseernas samarbetsråd Mats Svegfors, som är regeringens särskilda utredare med uppdrag att leda ...
Läs Mer
Ulf Dernevik ny generalsekreterare – markerar behovet av tre reformer för kulturministern

Ulf Dernevik ny generalsekreterare – markerar behovet av tre reformer för kulturministern

Ulf Dernevik blir ny generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd och kommer därmed företräda Sveriges 24 länsmuseer. Ulf ...
Läs Mer
Generalsekreterare till Länsmuseernas samarbetsråd

Generalsekreterare till Länsmuseernas samarbetsråd

Vill du vara med och utveckla och stärka positionen för Sveriges 24 regionala museer? Då kan ...
Läs Mer
M, C och MPs kulturpolitiker i riksdagen vill stärka museilagen - vad säger regeringen?

M, C och MPs kulturpolitiker i riksdagen vill stärka museilagen – vad säger regering...

Länsmuseerna har tidigare föreslagit att regeringen bör ta initiativ till att se över och skärpa museilagen ...
Läs Mer
"Inför en skyldighet för alla regioner att ha ett länsmuseum"

”Inför en skyldighet för alla regioner att ha ett länsmuseum”

Det är dags att skärpa museilagen. Länsmuseernas samarbetsråd uppmanar regeringen och riksdagspartierna att se över lagen ...
Läs Mer
Länsmuseerna deltar på Kultur i Almedalen 2022

Länsmuseerna deltar på Kultur i Almedalen 2022

Med programpunkten "Sveriges politiker borde hamna på museum. Lite oftare" deltar Länsmuseerna på årets Kultur i ...
Läs Mer
Museums for Our Environment

Museums for Our Environment

Länsmuseerna - Sveriges största museum står tillsammans med ett flertal nationella och internationella parter bakom en ...
Läs Mer
Krav till kulturministern på internationella museidagen:  ”Stärk museilagen. Inför skyldighet för varje region att ha ett länsmuseum”

Krav till kulturministern på internationella museidagen: ”Stärk museilagen. Inför skyldig...

Idag på den internationella museidagen kräver Sveriges 24 länsmuseer att kulturminister Jeanette Gustafsdotter ska ta initiativ ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

Framtiden behöver sin historia

Länsmuseernas samarbetsråd driver våra medlemsmuseers viktigaste frågor:
• En förstärkning av kultursamverkansmodellen
• En riktad satsning mot förvaltningen och digitaliseringen av vårt gemensamma kulturarv
• Säkerställandet av en regional museistruktur i hela landet

Skall museerna klara sitt långsiktiga förtroendeuppdrag behövs ökade resurser.

På Sveriges länsmuseer finns de unika berättelserna om var vi kommer ifrån och hur vi blev de vi är. Bilderna, rösterna, föremålen som ger oss perspektiv på vår egen tid. Museerna är även öppna mötesplatserna som ger människor över hela landet möjlighet till berikande kulturupplevelser. Med andra ord, ett innehåll som inte finns någon annanstans, ovärderligt för politiker och andra som vill förstå vår samtid och vara med och forma morgondagens verklighet.

Vårt gemensamma kulturarv står på spel

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Länsmuseerna samarbetsråd

Länsmuseerna – Sveriges största museum