Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Jamtli

Varje år kommer 200 000 besökare till Jamtli i Östersund. Många av dem är familjer med barn. En del är intresserade av historia, andra gör ett besök bara för att ha en trevlig dag i en annorlunda miljö.

Bohusläns museum

Bohusläns museum är Västsveriges mest välbesökta museum och har sedan invigningen 1984 lockat människor från hela Sverige till Uddevalla

Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen.

Hallands länsmuseer

Hallands Konstmuseum ingår tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum i Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Länsmuseernas höstmöte 19–20 oktober

Styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd är glada att få bjuda in våra styrelser och länsmuseichefer till årets höstmöte. Dalarnas museum är värd och arrangemanget kommer att vara i Falun vid Falu gruva samt i museets nya samlingsmagasin.

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

Framtiden behöver sin historia

Under 2022 och i den kommande valrörelsen så kommer Länsmuseernas samarbetsråd att driva våra medlemsmuseers viktigaste frågor:
• En förstärkning av kultursamverkansmodellen
• En riktad satsning mot förvaltningen och digitaliseringen av vårt gemensamma kulturarv
• Säkerställandet av en regional museistruktur i hela landet

Skall museerna klara sitt långsiktiga förtroendeuppdrag behövs ökade resurser.

På Sveriges länsmuseer finns de unika berättelserna om var vi kommer ifrån och hur vi blev de vi är. Bilderna, rösterna, föremålen som ger oss perspektiv på vår egen tid. Museerna är även öppna mötesplatserna som ger människor över hela landet möjlighet till berikande kulturupplevelser. Med andra ord, ett innehåll som inte finns någon annanstans, ovärderligt för politiker och andra som vill förstå vår samtid och vara med och forma morgondagens verklighet.

Vårt gemensamma kulturarv står på spel

Nyheter

Generalsekreterare till Länsmuseernas samarbetsråd

Generalsekreterare till Länsmuseernas samarbetsråd

Vill du vara med och utveckla och stärka positionen för Sveriges 24 regionala museer? Då kan ...
Läs Mer
M, C och MPs kulturpolitiker i riksdagen vill stärka museilagen - vad säger regeringen?

M, C och MPs kulturpolitiker i riksdagen vill stärka museilagen – vad säger regering...

Länsmuseerna har tidigare föreslagit att regeringen bör ta initiativ till att se över och skärpa museilagen ...
Läs Mer
"Inför en skyldighet för alla regioner att ha ett länsmuseum"

”Inför en skyldighet för alla regioner att ha ett länsmuseum”

Det är dags att skärpa museilagen. Länsmuseernas samarbetsråd uppmanar regeringen och riksdagspartierna att se över lagen ...
Läs Mer
Länsmuseerna deltar på Kultur i Almedalen 2022

Länsmuseerna deltar på Kultur i Almedalen 2022

Med programpunkten "Sveriges politiker borde hamna på museum. Lite oftare" deltar Länsmuseerna på årets Kultur i ...
Läs Mer
Museums for Our Environment

Museums for Our Environment

Länsmuseerna - Sveriges största museum står tillsammans med ett flertal nationella och internationella parter bakom en ...
Läs Mer
Krav till kulturministern på internationella museidagen:  ”Stärk museilagen. Inför skyldighet för varje region att ha ett länsmuseum”

Krav till kulturministern på internationella museidagen: ”Stärk museilagen. Inför skyldig...

Idag på den internationella museidagen kräver Sveriges 24 länsmuseer att kulturminister Jeanette Gustafsdotter ska ta initiativ ...
Läs Mer
SKR:s kulturkonferens 2022

SKR:s kulturkonferens 2022

Tillsammans med Riksförbundet Sveriges museer, Statens museer för världskultur, Malmö Konstmuseum och GRASCA/Kalmar läns museum så ...
Läs Mer
Länsmuseernas önskemål gällande en översyn av kultursamverkansmodellen

Länsmuseernas önskemål gällande en översyn av kultursamverkansmodellen

I mars 2022 uttalade den kulturminister Jeanette Gustafsdotter att ”Samverkansmodellen ska göras om” (SVT 21/3). Hon ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

24 länsmuseer med 450 925 kvadratkilometer uteplats

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Länsmuseerna samarbetsråd

Länsmuseerna – Sveriges största museum