Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Kalmar läns museum
Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871 och firar 150 år som museum.

Regionmuseet i Skåne
Regionmuseet i Skåne

Regionmuseet i Skåne ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar. Vi är med vår breda verksamhet en resurs för hela Skåne grundad på kunskap, kvalitet och service

Norrbottens museum
Norrbottens museum

Våra utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärd.

Västmanlands läns museum
Västmanlands läns museum

Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Bohusläns museum
Bohusläns museum

Bohusläns museum är Västsveriges mest välbesökta museum och har sedan invigningen 1984 lockat människor från hela Sverige till Uddevalla

Blekinge museum
Blekinge museum

På Blekinge museum ryms fascinerande historier, berättelser och spår från 10 000 års historia.

previous arrow
next arrow

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

museum

Nyheter

Therese Stoltz är ny ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd

Therese Stoltz är ny ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd

Den 25 april på årsmötet för Länsmuseernas samarbetsråd valdes Therese Stoltz till ny ordförande för organisationen ...
Läs Mer
Möte med M, KD och L om armlängds avstånd

Möte med M, KD och L om armlängds avstånd

Länsmuseernas samarbetsråd, DIK och Svensk biblioteksförening träffade i dag M, KD och L, med anledning av ...
Läs Mer
Regeringspartierna måste ta ansvar för kulturlivets oberoende

Regeringspartierna måste ta ansvar för kulturlivets oberoende

Länsmuseernas samarbetsråds generalsekreterare skriver ett öppet brev, tillsammans med Anna Troberg (DIK) och Björn Orring (Svensk ...
Läs Mer
Sveriges länsmuseer står enade med Ukraina

Sveriges länsmuseer står enade med Ukraina

Bild: Majdanmuseet, Kyiv Sveriges länsmuseer står enade med Ukraina – under kriget och efter kriget Den ...
Läs Mer
Östergötlands museum nominerat till Årets museum 2023!

Östergötlands museum nominerat till Årets museum 2023!

Länsmuseernas samarbetsråd säger STORT GRATTTIS till länsmuseet Östergötlands museum, som blivit nominerat till Årets museum 2023! ...
Läs Mer
"Staten bör ta ett större ansvar för att allas våra skatter ska kunna bevaras för framtiden"

”Staten bör ta ett större ansvar för att allas våra skatter ska kunna bevaras för framtide...

I dag träffade Länsmuseernas samarbetsråd Mats Svegfors, som är regeringens särskilda utredare med uppdrag att leda ...
Läs Mer
Ulf Dernevik ny generalsekreterare – markerar behovet av tre reformer för kulturministern

Ulf Dernevik ny generalsekreterare – markerar behovet av tre reformer för kulturministern

Ulf Dernevik blir ny generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd och kommer därmed företräda Sveriges 24 länsmuseer. Ulf ...
Läs Mer
Generalsekreterare till Länsmuseernas samarbetsråd

Generalsekreterare till Länsmuseernas samarbetsråd

Vill du vara med och utveckla och stärka positionen för Sveriges 24 regionala museer? Då kan ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

Framtiden behöver sin historia

Länsmuseernas samarbetsråd driver våra medlemsmuseers viktigaste frågor:
• En förstärkning av kultursamverkansmodellen
• En riktad satsning mot förvaltningen och digitaliseringen av vårt gemensamma kulturarv
• Säkerställandet av en regional museistruktur i hela landet

Skall museerna klara sitt långsiktiga förtroendeuppdrag behövs ökade resurser.

På Sveriges länsmuseer finns de unika berättelserna om var vi kommer ifrån och hur vi blev de vi är. Bilderna, rösterna, föremålen som ger oss perspektiv på vår egen tid. Museerna är även öppna mötesplatserna som ger människor över hela landet möjlighet till berikande kulturupplevelser. Med andra ord, ett innehåll som inte finns någon annanstans, ovärderligt för politiker och andra som vill förstå vår samtid och vara med och forma morgondagens verklighet.

Vårt gemensamma kulturarv står på spel

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Länsmuseerna samarbetsråd

Länsmuseerna – Sveriges största museum