Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseet Gävleborg

På Länsmuseet Gävleborg finns mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Tillsammans med länsinvånarna undersöker vi länets kulturarvsberättelser och miljöer på olika sätt.

Jamtli

Varje år kommer 200 000 besökare till Jamtli i Östersund. Många av dem är familjer med barn. En del är intresserade av historia, andra gör ett besök bara för att ha en trevlig dag i en annorlunda miljö.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum är ett kulturhistoriskt museum med huvudbyggnad och friluftsmuseum på Murberget i Härnösand.

Dalarnas museum

Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och en plats för kunskap, med kulturhistoria som specialgren.

Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett kulturhistoriskt museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund.

Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871 och firar 150 år som museum.

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv, kulturhistoria, slöjd och konst.

Örebro läns museum

Vi vill gärna kombinera och blanda det oväntade, det okonventionella och det vanliga. Vi blandar och undersöker gränser, mellan konst och kulturarv, natur och kultur.

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

Nyheter

Jeanette Gustafsdotter utsedd till ny kulturminister

Jeanette Gustafsdotter utsedd till ny kulturminister

Jeanette Gustafsdotter, tidigare generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer utsågs den 30:e november till kulturminister av statsminister ...
Läs Mer
Program höstmötet

Program höstmötet

Varmt välkomna till höstmötet 2021! Temat är Kulturarvspolitik för framtiden och mötet går av stapeln på ...
Läs Mer
Länsmuseerna välkomnar Amanda Linds besked

Länsmuseerna välkomnar Amanda Linds besked

Länsmuseerna välkomnar kulturminister Amanda Linds besked att öka statens bidrag till kultursamverkansmodellen med 100 miljoner kronor ...
Läs Mer
Länsmuseerna kräver ekonomiskt trendbrott i kommande budget

Länsmuseerna kräver ekonomiskt trendbrott i kommande budget

Öppet brev till: Magdalena Andersson, finansminister Amanda Lind, kulturminister Ordföranden i Sveriges regionstyrelser Sveriges 24 länsmuseer ...
Läs Mer
Varmt välkomna till länsmuseernas höstmöte!

Varmt välkomna till länsmuseernas höstmöte!

Den 19-20 oktober går länsmuseernas höstmöte av stapeln i Kristianstad. Temat för mötet är Kulturarvspolitik för ...
Läs Mer
Hur gick sommaren för länsmuseerna?

Hur gick sommaren för länsmuseerna?

Nu när hösten nalkas så är det dags att summera hur sommaren 2021 blev trots pandemi ...
Läs Mer
Skapande skola och museer

Skapande skola och museer

Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam) har tillsammans med Länsmuseerna och Riksförbundet Sveriges museer tillskrivit utredningen Återstart till kulturen ...
Läs Mer
LMSR årsmöte 2021

LMSR årsmöte 2021

Den 27:e april genomförde länsmuseernas samarbetsråd sitt andra digitala årsmöte. Inbjuden ordförande var Robert Uitto som ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

24 länsmuseer med 450 925 kvadratkilometer uteplats

Kulturen i Lund SKÅNE Region- museet Skåne Blekinge museum BLEKINGE Hallands länsmuseer HALLAND Kulturparken Småland KRONOBERG Gotlands Museum GOTLAND Kalmar läns museum KALMAR Jönköpings läns museum JÖNKÖPING Västergötlands museum Bohusläns museum Förvaltningen för kulturutveckling VÄSTRA GÖTALAND Östergötlands museum ÖSTERGÖTLAND Stockholms läns museum STOCKHOLM Sörmlands museum SÖDERMANLAND Upplands- museet UPPSALA Örebro läns museum ÖREBRO Värmlands Museum VÄRMLAND Dalarnas museum DALARNA VÄSTMANLAND Västmanlands läns museum Länsmuseet Gävleborg GÄVLEBORG Jamtli JÄMTLAND Västernorrlands museum VÄSTERNORRLAND Västerbottens museum VÄSTERBOTTEN Norrbottens museum NORRBOTTEN

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Linda Lundberg

Generalsekreterare, Länsmuseerna – Sveriges största museum