Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen bedriver ett omfattande regionalt arbete med kompetens inom bland annat olika konstformer och natur- och kulturarv samt kulturella horisontella perspektiv.

Västergötlands museum

Västergötlands museum erbjuder en resa genom historien och landskapet.

Regionmuseet i Skåne

Regionmuseet i Skåne ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar. Vi är med vår breda verksamhet en resurs för hela Skåne grundad på kunskap, kvalitet och service

Bohusläns museum

Bohusläns museum är Västsveriges mest välbesökta museum och har sedan invigningen 1984 lockat människor från hela Sverige till Uddevalla

Upplandsmuseet

Upplandsmuseets värnar om och speglar en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid

Hallands länsmuseer

Hallands Konstmuseum ingår tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum i Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Östergötlands museum

Uppgiften att samla, vårda och tillgängliggöra konst- och kulturavet.

Jamtli

Varje år kommer 200 000 besökare till Jamtli i Östersund. Många av dem är familjer med barn. En del är intresserade av historia, andra gör ett besök bara för att ha en trevlig dag i en annorlunda miljö.

Jönköpings läns museum

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé för målerikonservering.

Värmlands Museum

Här samsas värmländsk kulturhistoria med internationella utställningar inom konst och foto.

Örebro läns museum

Vi vill gärna kombinera och blanda det oväntade, det okonventionella och det vanliga. Vi blandar och undersöker gränser, mellan konst och kulturarv, natur och kultur.

Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen.

Västerbottens museum

Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer.

Sörmlands museum

Med historia, slöjd samt bild och form vill vi vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Blekinge museum

På Blekinge museum ryms fascinerande historier, berättelser och spår från 10 000 års historia.

Dalarnas museum

Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och en plats för kunskap, med kulturhistoria som specialgren.

Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett kulturhistoriskt museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund.

Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871 och firar 150 år som museum.

Kulturparken Småland

Kulturparken Småland är ett kommunalt bolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun.

Västmanlands läns museum

Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv, kulturhistoria, slöjd och konst.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum är ett kulturhistoriskt museum med huvudbyggnad och friluftsmuseum på Murberget i Härnösand.

Länsmuseet Gävleborg

På Länsmuseet Gävleborg finns mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Tillsammans med länsinvånarna undersöker vi länets kulturarvsberättelser och miljöer på olika sätt.

Norrbottens museum

Våra utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärd.

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

Nyheter

150 miljoner i coronastöd till den regionala kulturen

150 miljoner i coronastöd till den regionala kulturen

Nu har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om mer pengar till kultursektorn – 150 miljoner kronor ...
Läs Mer
Stort behov av renovering bland landets museer

Stort behov av renovering bland landets museer

Drygt hälften av landets region- och länsmuseer har akuta renoveringsbehov och upplever svårigheter att leva upp ...
Läs Mer
Angående behov av statlig hjälp till den regionala kulturen att överleva pandemin

Angående behov av statlig hjälp till den regionala kulturen att överleva pandemin

Bästa Magdalena och Amanda, Corona-pandemin har drabbat den regionala kulturverksamheten i Sverige väldigt hårt. Teatrar, konsertlokaler ...
Läs Mer
När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

Regeringen presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket på 319 miljoner kronor till statliga kulturinstitutioner som drabbats av ...
Läs Mer
Corona-pandemin drabbar redan hårt ansträngda länsmuseer

Corona-pandemin drabbar redan hårt ansträngda länsmuseer

Flera länsmuseer har stängt, personal har sagts upp och de ekonomiska konsekvenserna är redan mycket kännbara ...
Läs Mer
Uppvaktningen gav resultat i regleringsbrev

Uppvaktningen gav resultat i regleringsbrev

Regeringen har hörsammat Länsmuseerna kritik ...
Läs Mer
Vi är en del av Folk och Kultur

Vi är en del av Folk och Kultur

Missa inte vårt seminarium på det stora eventet Folk och Kultur! ...
Läs Mer
Uppvaktning av kulturministern och Riks­antikvarie­ämbetet

Uppvaktning av kulturministern och Riks­antikvarie­ämbetet

Måndag den 25 november 2019 uppvaktades kulturminister Amanda Lind ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

24 länsmuseer med 450 925 kvadratkilometer uteplats

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Linda Lundberg

Generalsekreterare, Länsmuseerna – Sveriges största museum