Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871 och firar 150 år som museum.

Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen bedriver ett omfattande regionalt arbete med kompetens inom bland annat olika konstformer och natur- och kulturarv samt kulturella horisontella perspektiv.

Värmlands Museum

Här samsas värmländsk kulturhistoria med internationella utställningar inom konst och foto.

Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen.

Norrbottens museum

Våra utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärd.

Hallands länsmuseer

Hallands Konstmuseum ingår tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum i Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Regionmuseet i Skåne

Regionmuseet i Skåne ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar. Vi är med vår breda verksamhet en resurs för hela Skåne grundad på kunskap, kvalitet och service

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv, kulturhistoria, slöjd och konst.

Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett kulturhistoriskt museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund.

Dalarnas museum

Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och en plats för kunskap, med kulturhistoria som specialgren.

Örebro läns museum

Vi vill gärna kombinera och blanda det oväntade, det okonventionella och det vanliga. Vi blandar och undersöker gränser, mellan konst och kulturarv, natur och kultur.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum är ett kulturhistoriskt museum med huvudbyggnad och friluftsmuseum på Murberget i Härnösand.

Kulturparken Småland

Kulturparken Småland är ett kommunalt bolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun.

Sörmlands museum

Med historia, slöjd samt bild och form vill vi vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Jamtli

Varje år kommer 200 000 besökare till Jamtli i Östersund. Många av dem är familjer med barn. En del är intresserade av historia, andra gör ett besök bara för att ha en trevlig dag i en annorlunda miljö.

Länsmuseet Gävleborg

På Länsmuseet Gävleborg finns mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Tillsammans med länsinvånarna undersöker vi länets kulturarvsberättelser och miljöer på olika sätt.

Blekinge museum

På Blekinge museum ryms fascinerande historier, berättelser och spår från 10 000 års historia.

Västergötlands museum

Västergötlands museum erbjuder en resa genom historien och landskapet.

Västerbottens museum

Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer.

Upplandsmuseet

Upplandsmuseets värnar om och speglar en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid

Bohusläns museum

Bohusläns museum är Västsveriges mest välbesökta museum och har sedan invigningen 1984 lockat människor från hela Sverige till Uddevalla

Östergötlands museum

Uppgiften att samla, vårda och tillgängliggöra konst- och kulturavet.

Jönköpings läns museum

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé för målerikonservering.

Västmanlands läns museum

Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

Nyheter

UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

UR Samtiden – Länsmuseerna berättar

Tillsammans med länsmuseerna så producerar nu UR Samtiden en föreläsningsserie från olika länsmuseer runt om i ...
Läs Mer
Museernas omsättning har minskat med 32 procent

Museernas omsättning har minskat med 32 procent

Ny statistik från SCB visar att museernas omsättning minskade med 32 procent under årets första nio ...
Läs Mer
Sista chansen att anmäla sig till länsmuseernas webbinarium!

Sista chansen att anmäla sig till länsmuseernas webbinarium!

Du har väl inte missat att anmäla dig till länsmuseernas webbinarium - Museerna, pandemin & framtiden? ...
Läs Mer
Välkomna till länsmuseernas höstseminarium - Museerna, pandemin & framtiden!

Välkomna till länsmuseernas höstseminarium – Museerna, pandemin & framtiden!

Den 20:e oktober kl. 09.00 - 14.00 håller länsmuseerna ett digitalt höstseminarium med fokus på museerna, ...
Läs Mer
1,5 miljard i extra krisstöd till kulturen

1,5 miljard i extra krisstöd till kulturen

Kulturen får 3,4 miljarder i kommande budgetsatsningar, däribland ett nytt krisstöd på 1,5 miljarder under 2020, ...
Läs Mer
Permanenta det statliga stödet till den regionala kulturen - nytt pressmeddelande

Permanenta det statliga stödet till den regionala kulturen – nytt pressmeddelande

https://lansmuseerna.se/aktuellt/pressmeddelanden/permanenta-det-statliga-stodet-till-den-regionala-kulturen/ ...
Läs Mer
SKR: Regionerna har förlorat över 500 miljoner i kulturintäkter

SKR: Regionerna har förlorat över 500 miljoner i kulturintäkter

Sveriges kommuner och regioner varnar för att coronapandemin kan få förödande konsekvenser för landets kulturliv. I ...
Läs Mer
En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid

En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid

Utställningskritik inledde hösten med temanumret ”Effekter av Corona – nutid och framtid”, där de publicerar texter ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

24 länsmuseer med 450 925 kvadratkilometer uteplats

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Linda Lundberg

Generalsekreterare, Länsmuseerna – Sveriges största museum