Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum är ett kulturhistoriskt museum med huvudbyggnad och friluftsmuseum på Murberget i Härnösand.

Upplandsmuseet

Upplandsmuseets värnar om och speglar en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid

Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen bedriver ett omfattande regionalt arbete med kompetens inom bland annat olika konstformer och natur- och kulturarv samt kulturella horisontella perspektiv.

Jamtli

Varje år kommer 200 000 besökare till Jamtli i Östersund. Många av dem är familjer med barn. En del är intresserade av historia, andra gör ett besök bara för att ha en trevlig dag i en annorlunda miljö.

Sörmlands museum

Med historia, slöjd samt bild och form vill vi vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Kulturparken Småland

Kulturparken Småland är ett kommunalt bolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun.

Blekinge museum

På Blekinge museum ryms fascinerande historier, berättelser och spår från 10 000 års historia.

Jönköpings läns museum

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé för målerikonservering.

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

Nyheter

Program höstmötet

Program höstmötet

Varmt välkomna till höstmötet 2021! Temat är Kulturarvspolitik för framtiden och mötet går av stapeln på ...
Läs Mer
Länsmuseerna välkomnar Amanda Linds besked

Länsmuseerna välkomnar Amanda Linds besked

Länsmuseerna välkomnar kulturminister Amanda Linds besked att öka statens bidrag till kultursamverkansmodellen med 100 miljoner kronor ...
Läs Mer
Länsmuseerna kräver ekonomiskt trendbrott i kommande budget

Länsmuseerna kräver ekonomiskt trendbrott i kommande budget

Öppet brev till: Magdalena Andersson, finansminister Amanda Lind, kulturminister Ordföranden i Sveriges regionstyrelser Sveriges 24 länsmuseer ...
Läs Mer
Varmt välkomna till länsmuseernas höstmöte!

Varmt välkomna till länsmuseernas höstmöte!

Den 19-20 oktober går länsmuseernas höstmöte av stapeln i Kristianstad. Temat för mötet är Kulturarvspolitik för ...
Läs Mer
Hur gick sommaren för länsmuseerna?

Hur gick sommaren för länsmuseerna?

Nu när hösten nalkas så är det dags att summera hur sommaren 2021 blev trots pandemi ...
Läs Mer
Skapande skola och museer

Skapande skola och museer

Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam) har tillsammans med Länsmuseerna och Riksförbundet Sveriges museer tillskrivit utredningen Återstart till kulturen ...
Läs Mer
LMSR årsmöte 2021

LMSR årsmöte 2021

Den 27:e april genomförde länsmuseernas samarbetsråd sitt andra digitala årsmöte. Inbjuden ordförande var Robert Uitto som ...
Läs Mer
Dags att anmäla sig till museernas vårmöte

Dags att anmäla sig till museernas vårmöte

Den 27-29:e april går museernas vårmöte av stapeln. Årets mycket relevanta tema är medverka, samverka & ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

24 länsmuseer med 450 925 kvadratkilometer uteplats

Kulturen i Lund SKÅNE Region- museet Skåne Blekinge museum BLEKINGE Hallands länsmuseer HALLAND Kulturparken Småland KRONOBERG Gotlands Museum GOTLAND Kalmar läns museum KALMAR Jönköpings läns museum JÖNKÖPING Västergötlands museum Bohusläns museum Förvaltningen för kulturutveckling VÄSTRA GÖTALAND Östergötlands museum ÖSTERGÖTLAND Stockholms läns museum STOCKHOLM Sörmlands museum SÖDERMANLAND Upplands- museet UPPSALA Örebro läns museum ÖREBRO Värmlands Museum VÄRMLAND Dalarnas museum DALARNA VÄSTMANLAND Västmanlands läns museum Länsmuseet Gävleborg GÄVLEBORG Jamtli JÄMTLAND Västernorrlands museum VÄSTERNORRLAND Västerbottens museum VÄSTERBOTTEN Norrbottens museum NORRBOTTEN

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Linda Lundberg

Generalsekreterare, Länsmuseerna – Sveriges största museum