Hallands länsmuseer

Hallands Konstmuseum ingår tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum i Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen.

Upplandsmuseet

Upplandsmuseets värnar om och speglar en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid

Norrbottens museum

Våra utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärd.

Västergötlands museum

Västergötlands museum erbjuder en resa genom historien och landskapet.

Jamtli

Varje år kommer 200 000 besökare till Jamtli i Östersund. Många av dem är familjer med barn. En del är intresserade av historia, andra gör ett besök bara för att ha en trevlig dag i en annorlunda miljö.

Östergötlands museum

Uppgiften att samla, vårda och tillgängliggöra konst- och kulturavet.

Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871 och firar 150 år som museum.

Länsmuseerna – Sveriges största museum

Tillsammans täcker länsmuseerna in hela Sveriges yta och möjliggör för stora delar av vår befolkning att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi är många människors närmaste kunskapscentrum och årligen välkomnar vi ca 4 miljoner besökare. Vi har den samlade kunskapen om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder, som vi förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och civilsamhället med råd och stöd i kulturhistoriska frågor samt är remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.

Nyheter

Länsmuseerna kräver handlingskraft av regioner och kulturdepartement

Länsmuseerna kräver handlingskraft av regioner och kulturdepartement

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av kulturdepartementet genomfört en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Bakgrunden till ...
Läs Mer
Välkommen till Folk och Kultur 2021

Välkommen till Folk och Kultur 2021

Den 10:e -12:e februari går det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur av stapeln. 2021 genomförs Folk ...
Läs Mer
UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

UR Samtiden – Länsmuseerna berättar

Tillsammans med länsmuseerna så producerar nu UR Samtiden en föreläsningsserie från olika länsmuseer runt om i ...
Läs Mer
Museernas omsättning har minskat med 32 procent

Museernas omsättning har minskat med 32 procent

Ny statistik från SCB visar att museernas omsättning minskade med 32 procent under årets första nio ...
Läs Mer
Sista chansen att anmäla sig till länsmuseernas webbinarium!

Sista chansen att anmäla sig till länsmuseernas webbinarium!

Du har väl inte missat att anmäla dig till länsmuseernas webbinarium - Museerna, pandemin & framtiden? ...
Läs Mer
Välkomna till länsmuseernas höstseminarium - Museerna, pandemin & framtiden!

Välkomna till länsmuseernas höstseminarium – Museerna, pandemin & framtiden!

Den 20:e oktober kl. 09.00 - 14.00 håller länsmuseerna ett digitalt höstseminarium med fokus på museerna, ...
Läs Mer
1,5 miljard i extra krisstöd till kulturen

1,5 miljard i extra krisstöd till kulturen

Kulturen får 3,4 miljarder i kommande budgetsatsningar, däribland ett nytt krisstöd på 1,5 miljarder under 2020, ...
Läs Mer
Permanenta det statliga stödet till den regionala kulturen - nytt pressmeddelande

Permanenta det statliga stödet till den regionala kulturen – nytt pressmeddelande

https://lansmuseerna.se/aktuellt/pressmeddelanden/permanenta-det-statliga-stodet-till-den-regionala-kulturen/ ...
Läs Mer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.

24 länsmuseer med 450 925 kvadratkilometer uteplats

Samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd företräder 24 regionala museer.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter

Sveriges största museum

Samverkarkan  under parollen Sveriges största museum.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Linda Lundberg

Generalsekreterare, Länsmuseerna – Sveriges största museum