Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Västergötlands museum

Västergötlands museum erbjuder en resa genom historien och landskapet. Vi förmedlar berättelser om det forntida och medeltida Västergötland, och fångar upp de händelser och fenomen som berör och inspirerar människorna i vår bygd idag.

Museet är fyllt med kunskap, upplevelser och inspiration. Huvudbyggnaden och friluftsmuseet Fornbyn ligger i centrala Skara. I museibyggnaden finns utställningar om forntiden, bronssköldarna och det medeltida Skara och här ligger också det stora magasinet med närmare 800 000 föremål. Det nya studiemagasinet, kallat Själabärarna, exponerar en del av samlingen – just nu är temat landskapet.

Fornbyn erbjuder en vandring genom en landsbygdsbebyggelse från 1700-tal till tidigt 1900-tal med ett trettiotal hus och en kyrka. I närheten finns också museets 1700-talsherrgård som hyser den årligen återkommande ”1700-talsveckan i Skara”. Sedan närmare 30 år tillbaka bjuds alla Skaras 7-åringar in till det dramapedagogiska projektet ”Tidsresan” i Fornbyn, där de får leva som för ca 150 år sedan under en halv dag.

I Varnhem ståtar den nyuppförda filialen Kata Gård på den kulle som rymmer en tidig kyrkokällare och omgärdas av ett tidigkristet gravfält. Här berättas om de kristna vikingarna och deras liv, och munkarnas tillvaro i det stora klosterområdet vid Varnhems klosterkyrka. Här genomför vi också publika utgrävningar i samverkan med Göteborgs Universitet.

Museets verksamhet omfattar arkeologi, byggnadsvård, förmedling, forskning, samlingsvård, insamling och en bred och varierande utställnings- och programverksamhet.

Museets historia sträcker sig ända till 1860-talet då Västergötlands Fornminnesförening bildades och då man lade grunden till museiverksamheten och den stora samling som finns idag.

Västergötlands museum