Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Örebro läns museum

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Vi vill ge våra besökare nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Med rötterna i Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen bildad 1856 är vi det äldsta länsmuseet. Vi vill gärna kombinera och blanda det oväntade, det okonventionella och det vanliga. Vi blandar och undersöker gränser, mellan konst och kulturarv, natur och kultur, finkultur och populärkultur, barn och vuxna, sant och sannolikt, djärvt och trevligt. I vårt län finns Sveriges demografiska mittpunkt och geografiskt och historiskt ligger vi i gränstrakten mellan öst och väst; Svealand och Götaland och mellan nord och syd, på den biologiska norrlandsgränsen.

Hos oss på Örebro läns museum utgår mycket av det vi gör från begreppet kulturell hållbarhet. Kulturell hållbarhet är ett sammanhållande kitt i allt hållbarhetstänk. Det handlar om våra val – hur vi väljer att forma och forma om vårt sätt att leva. Vi vill skapa reflektion kring vad som påverkar våra konsumtionsmönster och hur det hänger samman med vilka vi är och vilka gemenskaper vi ingår i.

Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. I kulturmiljöarbetet är ett återkommande tema den infrastruktur vid vattendrag som berättar om vårt läns och vårt lands långa industrihistoria. Denna fråga har museet och hembygdsrörelsen samarbetat kring under en lång tid.

Örebro läns museum visar utställningar på Örebro slott och producerar även vandringsutställningar.

Museet driver Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och förvaltar Kullängsstugan, en parstuga från 1600-talet i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Örebro läns museum