Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Sörmlands museum

Sörmlands museum är ett regionalt museum – ett länsmuseum – med verksamhet i hela Sörmland. Med historia, slöjd samt bild och form vill vi vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

I museihuset i Nyköping producerar vi utställningar som tar upp angelägna och aktuella frågor och ger historiska perspektiv på vår nutid och dagens samhälle. I fyra olika verkstäder arrangerar museet kurser, workshops, prova-på verksamhet och en mängd olika aktiviteter där människor möts och kan delta på sina egna villkor. Mitt i huset finns museets samlingar, fullt synliga och tillgängliga för alla. Här i de s k Berättande magasinen presenterar vi samlingarna för att gestalta olika människors livsöden och platser parallellt med samhällets skeenden. På så vis kan besökare från idag komma nära människor från andra platser och tider och direkt ta del av deras livsberättelser.

Sörmland är ett län med en heterogen befolkning. Här bor vana och ovana museibesökare, personer med olika kulturell bakgrund, inte sällan från andra länder. Här bor flera ekonomiskt rustade släkter på slott och herrgårdar som gått i arv i familjen. Här finns också många hushåll med låga inkomster, en hög arbetslöshet och en stor andel personer utan högskoleutbildning. Det innebär att museet erbjuder en varierad och mångsidigt verksamhet med fritt inträde för att alla ska ha samma möjlighet och tillgång till kulturella upplevelser utifrån sina egna förutsättningar. Med regionala samarbeten och en uppsökande verksamhet möter vi olika människor på många platser i länet. Av alla våra besökare/deltagare kommer 50 procent till museihuset i Nyköping och 50 procent deltar och/eller tar del av museets utställningar och aktiviteter i länet.

Sörmlands museum

Visning i Berättande magasin
Familjesöndag i verkstäderna
Utomhusutställningen Bilder som berättar Oxelösund
Lerkliningskurs i Mariefred
Årets Barkbåtsrace
Museiparken