Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Förvaltningen för kulturutveckling

En central del i Västra Götalandsregionens vision ” Det goda livet” är kulturens betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Alla invånare i regionen har rätt till ett rikt kulturliv, natur- och kulturarv. För att skapa förutsättningar för just detta och kraftsamla resurser skapades den 1 januari 2020 en ny förvaltning – Förvaltningen för kulturutveckling. Den har bildats av de två tidigare regionala förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. I nära samverkan med kommuner, kommunalförbund, myndigheter, civilsamhälle, institutioner, det fria kulturlivet, näringsliv och akademi arbetar vi med kultur, kultur- och naturarv som drivkraft för en hållbar attraktiv region att bo och verka i.

Förvaltningen bedriver ett omfattande regionalt arbete med kompetens inom bland annat olika konstformer och natur- och kulturarv samt kulturella horisontella perspektiv såsom exempelvis hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Inom natur- och kulturarv erbjuder vi bland annat kompetens inom kulturmiljö, naturvård, arkeologi, slöjd, konservering, pedagogik och utvecklings- och processtöd.

Förvaltningen har inte som andra regionala museer/länsmuseer i Sverige en museibyggnad, utan vi driver flera museer och besöksmål; Göteborgs naturhistoriska museum, Vänersborgs museum, Lödöse museum, Forsviks bruk och Slöjd & byggnadsvård Nääs, där besökare kan ta del av regionens natur- och kulturarv. Vitlycke museum är lite speciellt i sammanhanget då det både är museum men också besökscentrum till Världsarv Tanum.

Förvaltningen för kulturutveckling