Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Dalarnas museum

Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och en plats för kunskap, med kulturhistoria som specialgren.

I programförklaringen heter det, att Dalarnas museum samlar, vårdar, undersöker och visar föremål, berättelser och kunskaper om kulturmiljöer som beskriver hur människor i Dalarna har levt, bott, nyttjat och rört sig i landskapet. Från forntid till nutid.

Ett besök på Dalarnas museum kan vara ett rent nöje, framkalla sublima känslor av historisk svindel och skapa estetiska och andra inspirerande upplevelser för den nyfikne. Ett sådant besök kan även bidra till ett lärande om och till vidgade perspektiv på såväl dagens samhälle som på förfluten tid. Sådana positiva yttringar gynnar i förlängningen både dalfolkets och andra besökares allmänna välmående.

Det är med denna rätt ambitiösa grundinställning och utgångspunkt som Dalarnas museum ser på sin verksamhet och försöker utveckla den.

Konkret och i vardagen sker det genom utställningar och programaktiviteter av olika slag, genom arkeologisk verksamhet och andra kulturmiljöinsatser i det bebyggda Dalarna samt genom förvaltning av de rika kulturhistoriska samlingarna.

Den vackra museibyggnaden från början av 1960-talet i hårdbränt tegel ligger i centrala Falun. Där visas de fasta utställningarna. Men kunskapen kan du också ta del av på många andra sätt,  t.ex. i olika publikationer, genom de filmer museet producerar och genom digitala medier.

Ett besök i Dalarnas museums utställningar, fysiskt eller digitalt, kastar ljus över den spänning, dynamik och koppling till historiska skeenden som råder i och mellan landskapets olika områden och tidsperioder. Här i Dalarna återfinns några av Sveriges mest traditionsbundna trakter och föreställningar sida vid sida med industrialiserade områden och det moderna Sverige.

Varmt välkommen på ett besök, i museibyggnaden i Falun, runt om Dalarna, i texter och på nätet.

Dalarnas museum

Dalarnas museum - Dalahästar
Museet
Grafik
Dalarnas museum - Hagström
Dalarnas museum
Dalarnas museum - Dräkt och textil
Dalarnas museum - Grafik
Selma Lagerlöfs arbetsrum