Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som bjuder på upplevelser och levandegör länets kulturarv. Mitt i Jönköping, i den karaktäristiska byggnaden av arkitekt Carl Nyrén, möter besökare konst- och kulturhistoriska utställningar i vackra salar med ljus och rymd. Utställningarna växlar under året. Men museets fina samlingar med 1900-talskonst, naivkonst och samtidskonst samt den lekfulla utställningen Följa John som skildrar John Bauers konstnärskap, närvarar alltid.

Museet har en betydande verksamhet runt om i länet. Jönköpings läns museum tillhandahåller expertis och kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet för att bidra till samhällets utveckling – från föremålsvård till arkeologi, målerikonservering, byggnadsvård och etnologiska dokumentationer.

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé för målerikonservering. De ca 45 anställda arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, byggnadsvård och etnologiska dokumentationer.

Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 1977 och drivs av Region Jönköpings län, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund.

Jönköpings läns museum