Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Regionmuseet i Skåne

Regionmuseet i Skåne ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar. Vi är med vår breda verksamhet en resurs för hela Skåne grundad på kunskap, kvalitet och service. Museet är till för regionen, dess kommuner och medborgare och ska vara verksamma i hela länet. Genom fri entré öppnar vi upp och bjuder in alla besökare att ta del av museets olika aktiviteter med möjlighet till delaktighet och medskapande. Museet är en mötesplats som skapar dialog, bildning och diskussion kring historien och samtiden, samtidigt som vi drömmer om framtiden!

Museet har en ledande roll inom kulturmiljövård i Skåne och har också film och naturvetenskap som viktiga verksamhetsområden. Museet är ett kvalificerat kunskapsföretag och en viktig samhällsaktör. Vi driver också Kristianstads kommunala konsthall och har ett helägt dotterbolag för arkeologisk uppdragsverksamhet, Sydsvensk Arkeologi AB.

Regionmuseet i Skåne