Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Värmlands Museum

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med över 200 000 besökare varje år. Här samsas värmländsk kulturhistoria med internationella utställningar inom konst och foto.

Museet ligger vackert beläget mitt i Museiparken på Sandgrundsudden i centrala Karlstad och består av två mycket olika museibyggnader. Båda byggnaderna är i sig väl värda ett besök för den design och arkitekturintresserade.

Här kan våra besökare ta del av basutställningar om hur människor levt i Värmland under 10 000 år, om konst och konstnärer med anknytning till landskapet och om Sandbergs Sagovärld, en lekutställning för de minsta. Varje år visas även ett tjugotal olika tillfälliga konst- och fotoutställningar, många av hög internationell klass. I Skaparverkstan och i Framtidslabbet bjuder vi in ung som gammal till skapande, experiment och interaktivitet. Museibutiken och den förstklassiga restaurangen med kafé är mycket populära bland såväl Karlstadbor som tillresta. Värmlands Museum erbjuder mängder av aktiviteter att ta del av året runt. Här arrangeras visningar, konserter, föredrag, workshops och mycket annat.

Museets referensbibliotek är ett offentligt rum, helt unikt i sitt slag, med en inredning skapad av inredningsarkitekten och möbelformgivaren Åke Axelsson. Här kan du möta mycket av den kunskap som byggts upp inom museet genom åren. Både i form av böcker, dokument och databaser och genom kunniga medarbetare från museets alla verksamhetsområden.

Sedan 1839 samlar Värmlands Museum in föremål och minnen som kan berätta om människors liv i Värmland, i såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv. Samlingarna består av arkeologiska och kulturhistoriska föremål, konst, fotografier, dokument och musikinspelningar.

I form av uppdrag från länets kommuner, länsstyrelsen, Svenska Kyrkan och privata aktörer.
utför museet kvalificerade arbeten inom bebyggelse, byggnadsvård, arkeologi och konservering i hela Värmland.

Museet bedriver även besöks- och museiverksamhet under sommaren på tre platser i länet.

  • På von Echstedtska gården i Kila, uppförd i mitten av 1700-talet, finns förutom mangårdsbyggnaden med sina unika väggmålningar, kanske landets vackraste utedass och en trädgård med magiska örter och 25 värmländska äppelsorter.
  • Långbans Gruv- och kulturby som lever än idag med sina byggnader, mineralsamlingar, utställningar, vackra natur, spännande historier och minnen, har sitt ursprung i tidernas begynnelse.
  • Vid Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet belyser vi arvet efter de svedjebrukande finnarna – men också övriga grupper som levt i och präglat det gränslösa nordiska skogslandskapet.

Värmlands Museum