Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseernas samarbetsråd

  • Vi lyssnar på våra medlemsmuseer och formulerar gemensamma behov och önskemål. Vi bedriver sedan påverkansarbete på nationell nivå för att stärka länsmuseerna regionalt.
  • Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.
  • Ett enskilt museums röst är inte lika stark som vår gemensamma. När samarbetsrådet talar, så talar vi för Sveriges länsmuseer.
A

Om oss

Länsmuseernas samarbetsråd

A

Styrelsen

Samarbets­rådets styrelse

A

Styrdokument

A

Höstmöte

Varje år bjuder samarbets­rådet in till ett höstmöte

A

Kontakt

Hör av dig till oss.