Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Samarbetsrådets styrelse består av nio ledamöter. Knutet till styrelsen finns ett sekretariat bestående av tre representanter för medlemsmuseerna

Styrelse

Therese Stoltz

Ordförande
Stiftelsen Hallands museum
Tfn 070-338 20 95
therese.svensson-stoltz@regionhalland.se

Fredrik Björkman

Vice ordförande
Östergötlands museum
fredrik.bjorkman@finspang.se

Anders Lidström

Västerbottens läns museum
Tfn 090-71 32 99
anders.lidstrom@umu.se

Monica Fahlén

Västernorrlands museum
Tfn 076-843 36 62
monica.fahlen@harnosand.se

Frida Björk

Kristina Lundberg

Karin Dovstad

Anders Gustafsson

Jönköpings läns museum
anders.a.gustafsson@rjl.se

Erik Åström

Sveriges Hembygdsförbund
erikg.astrom@gmail.com

Sekretariat

Cajsa Lagerkvist

Museichef
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Tfn 076-022 63 66

cajsa.lagerkvist@museumhalland.se

Ulrica Grubbström

Museichef
Västerbottens museum
Tfn 070-395 52 72
ulrica.grubbstrom@vbm.se

Olof Hermelin

Museichef
Östergötlands museum
Tfn 070-107 61 01
olof.hermelin@ostergotlandsmuseum.se