Samarbets­rådets styrelse består av sju ledamöter samt tre representanter från medlems­museerna

Möten 2020


20 februari, Folk och Kultur

26 mars

27 april årsmöte

29 maj

4 september

19 oktober

11 december

Styrelse

Jonas Hellberg (S)
Ordförande
Kalmar läns museum
Tfn 070-670 05 72

Inga Göransson (C)
Vice ordförande
Bohus läns museum
Tfn 070-691 41 37

Anders Lidström (S)
Västerbottens läns museum
Tfn 090-71 32 99

Raymond Pettersson (C)
Jönköpings läns museum
Tfn 070-713 28 05

Monika Fahlén (S)
Västernorrlands museum
Tfn 076-843 36 62

Jesper Rehn (L)
Blekings läns museum
Tfn 070-835 13 76

Therese Svensson Stoltz (S)
Stiftelsen Hallands museum
Tfn 070-338 20 95

Göran Gunnarsson (C)
Östergötlands museum
Tfn 070-517 15 69

Jan Nordwall
Sveriges Hembygds­förbund
Tfn 070-794 91 24

Conny Sandberg
Sveriges Hembygds­förbund
Tfn 073-806 47 48

Sekretariat

Susanne Thedéen
Museichef
Gotlands museum
Tfn 070-341 34 38

Ulrica Grubbström
Museichef
Västerbottens museum
Tfn 070-395 52 72

Olof Hermelin
Museichef
Östergötlands museum
Tfn 070-107 61 01