Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871 och firar 150 år som museum 2021! 1977 ombildades museet till en stiftelse med Kalmar läns hembygdsförbund, Landstinget Kalmar län och Kalmar kommun som huvudmän. 1981 togs ett strategiskt beslut att ta ansvar för undersökningarna vid regalskeppet Kronan.

Vi som jobbar på länsmuseet är stolta, engagerade och drivs av att skapa ett bättre samhälle med kulturarvet som grund och redskap. Som medarbetare på Kalmar läns museum har du ett stort utrymme att utveckla nya idéer och förverkliga dina yrkesdrömmar.

Regalskeppet Kronan, Sandby borg och Jenny Nyström är erkänt starka varumärken som skapar stolthet och passion för besöksmålet Kalmar läns museum. Våra utställningar lockar till nyfikenhet, glädje och nya upptäckter. Vår programverksamhet är omfattande och med över 100 evenemang om året är vi en betydelsefull aktör på den regionala evenemangsarenan som sprider kunskap och glädje.

Ett museum är en del av samhällets minne och i det perspektivet är våra samlingar och arkiv av central betydelse. Våra samlingar tillgängliggörs successivt på Digitalt museum.

I många verksamheter bedrivs en omfattande kunskapsuppbyggnad och forskning. Uppdrag inom arkeologi, byggnadsvård, konservering och pedagogik bidrar till en av landets mest omfattande kulturarvsverksamheter, stark lokal närvaro på många platser, utvecklade samarbeten med uppdragsgivare, samarbetspartners och inte minst intressant och viktig kunskap.

Kalmar läns museum