Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Möte med M, KD och L om armlängds avstånd

mar 14, 2023

Länsmuseernas samarbetsråd, DIK och Svensk biblioteksförening träffade i dag M, KD och L, med anledning av det öppna brev (länk i kommentar) där våra kulturorganisationer tillsammans uppmanar regeringspartierna att tydligare och oftare markera mot de övertramp som sker gentemot kulturinstitutionernas oberoende.

Robert Hannah (L), Kristina Axén Olin (M) och Roland Utbult (KD) var tillmötesgående, intresserade och engagerade. Vi uppskattar att vi så snabbt kunde få komma till riksdagen för detta möte – det visar att M, KD och L tycker frågorna är viktiga!

I sak var riksdagspolitikerna tydliga med att principen om armlängds avstånd gäller, inklusive dess etablerade innebörd, oavsett vad andra delar av regeringsunderlaget vill göra gällande. Ingen som helst diskussion om den saken, lät de förstå.

Det är utmärkt! Nu hoppas vi att det oftare och tydligare kommer till uttryck också i offentligheten, att oklarheterna angående kulturens styrning slutligen kan skingras och att våra kulturinstitutioner äntligen får den arbetsro de så innerligt behöver.

Snart träffar vi också kulturminister Parisa Liljestrand. Då kommer samma budskap att framföras, nämligen att kulturlivet och kulturens institutioner behöver kunna känna trygghet i att respekten för kulturinstitutionernas oberoende kommer att upprätthållas, i dag och i framtiden. Det ser vi fram emot!

På bilden: Kristina Axén Olin (M), Therese Svensson-Stoltz, styrelseledamot Länsmuseernas samarbetsråd, Roland Utbult (KD), Anna Troberg, ordförande DIK, Björn Orring, t.f. generalsekreterare Svensk biblioteksförening, Ulf Dernevik, generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd, Robert Hannah (L), vice ordförande riksdagens kulturutskott.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.