Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Upplandsmuseet

Upplandsmuseets värnar om och speglar en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. För att lyckas med detta har vi en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik, kulturmiljö och kommunikation. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland!

Som länsmuseum har vi ett regionalt ansvar med verksamhet på många platser runt om i länet. Vi erbjuder en omfattande programverksamhet med visningar, föredrag och andra aktiviteter för såväl barn som vuxna. Museet har också egen forskning samt uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård. Våra Länshemslöjdskonsulenter arbetar för att bevara och utveckla kunskap om naturmaterial, tekniker och handens möjligheter.

Centrum för den publika verksamheten är Akademikvarnen mitt i Uppsala där vi visar fasta utställningar om Uppsala stadshistoria och Upplands spännande forntid, men också aktuella utställningar med såväl uppländskt fokus som globala utblickar.

Museet har flera filialer. Professorsvåningen i Walmstedtska gården mitt i Uppsala är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet. På friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar vi hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet.

Upplandsmuseets samlingar består av ca 800 000 föremål och 2,5 miljoner glasnegativ, filmnegativ och papperskopior som vi arbetar ständigt med att tillgängliggöra digitalt. Vår kunskap och expertis kan den intresserade alla ta del av genom film, blogg, sociala medier och podd.

Som expert på länets kulturhistoria stöttar vi också andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn i länet och har nationella och internationella samarbeten.

Upplandsmuseet

Walmstedtska gården
Akademikvarnen
Arkeogerna på Upplandsmuseet
Disagården
Kulturkofta_Foto-Olle-Norli
Skapande skola med hemslöjdskonsulenterna
Slåtter-på-Disagården
Skolprogram-på-Disagården