Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Om Länsmuseernas samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och företräder 24 regionala museer som finns över hela landet. Rådet är ett samlande organ för de olika länsmuseerna i syftet att bidra till kunskapsutbyte och verka för länsmuseernas gemensamma intressen.

Länsmuseernas uppdrag är bland annat att göra länens kulturarv tillgängligt, fördjupa kunskapen om mångfalden i kulturarvet, öka insikten om det förflutna, samt dokumentera och förmedla länens historia och värdet av kulturmiljöerna till invånarna. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och andra aktörer med råd och stöd i kulturhistoriska frågor. Dessutom är länsmuseerna i många fall remissinstanser åt länsstyrelser och kommuner.

Arena för kunskapsdelning och inspiration. Lobbyverksamhet utifrån länsmuseernas uttalade gemensamma behov. LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD Stark position för länsmuseerna
Arena för kunskapsdelning och inspiration. Lobbyverksamhet utifrån länsmuseernas uttalade gemensamma behov. LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD Stark position för länsmuseerna

Kontakt:

Länsmuseerna samarbetsråd
Sabbatsbergsvägen 6
113 61, Stockholm