Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Regeringspartierna måste ta ansvar för kulturlivets oberoende

feb 28, 2023

Länsmuseernas samarbetsråds generalsekreterare skriver ett öppet brev, tillsammans med Anna Troberg (DIK) och Björn Orring (Svensk biblioteksförening), till regeringspartiernas kulturpolitiska talespersoner, med anledning av den senaste tidens händelser runt Länsmuseet Gävleborg. I brevet uppmanas Parisa Liljestrand (M), Robert Hannah (L) och Roland Utbult (KD) att ta ansvar för kulturlivets möjlighet att leva och utvecklas i frihet.

I Tidöavtalet är överenskommet att principen om armlängds avstånd ska efterlevas. Den självklara tolkningen är att det är principens etablerade innebörd som gäller, det vill säga att politiken sätter ramar om finansiering och övergripande organisation, medan kulturlivets aktörer själva och i frihet bestämmer över kulturens innehåll. Ändå utmanas nu denna ordning.

Vi förväntar oss att regeringspartierna offentligt markerar, tydligt, mot den som äventyrar kulturens oberoende, även om den råkar vara en samarbetspartner.

Läs mer i GP kultur:

Öppet brev till kulturpolitiska talespersoner i M, KD och L | GP

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.