Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Bohusläns museum

Bohusläns museum är Västsveriges mest välbesökta museum och har sedan invigningen 1984 lockat människor från hela Sverige till Uddevalla. Föregångaren till det nuvarande, relativt unga länsmuseet var Uddevallas museum som grundades redan 1861.

I egenskap av länsmuseum arbetar vi med kulturhistoria och konst i vid bemärkelse och även i viss mån med naturhistoria. Vi samlar in föremål, böcker, berättelser, foton, filmer och andra arkivhandlingar som ska spegla olika aspekter av vårt samhälle idag och igår.

Vi bedriver också kulturmiljövård med forskning och dokumentation med inriktning på landskap, byggnader och fornlämningar. Det betyder också att vi hjälper till med att bevara natur- och kulturvärden i samhällets planerings- och byggverksamhet.

Bohusläns museum