Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseernas höstmöte 19:e-20:e oktober

Styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd är glada att få bjuda in till årets höstmöte för förtroendevalda och länsmuseichefer. Regionmuseet Skåne är värd och mötet kommer att förläggas till Kulturkvarteret i Kristianstad.

 

Kulturarvspolitik för framtiden

Temat för årets höstmöte är kulturarvspolitik för framtiden och under höstmötet kommer vi få ta del av vilka de aktuella kulturpolitiska frågorna är inför valet 2022, både på nationell och regional nivå. Tillsammans kommer vi att diskutera vilka de viktigaste frågorna är för länsmuseerna framåt. Mötet modereras av Lars Mogensen, journalist och programledare i Sveriges Radio.

Varmt välkomna!
Samarbetsrådets styrelse

Jonas Hellberg, ordförande
Inga Göransson, vice ordförande
Linda Lundberg, generalsekreterare länsmuseerna

Datum:  19:e – 20:e oktober 2021
Plats: Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad alt. webbaserat
Anmälan: Görs senast den 18:e september

Anmälan

Höstmötet genomförs som en hybrid med möjlighet att delta antingen i Kristianstad alternativt från valfri ort. Oavsett alternativ så ska anmälan ske senast 18:e september. Ange: alternativ Kristianstad eller webb på anmälan samt om du planerar att delta på middagarna den 18:e och den 19:e oktober inkl. eventuella allergier/kostavvikelser. Ange även om du planerar att vara med på visningen dag 1 samt vilken visning du planerar att delta på dag 2 (Regionmuseet Kristianstad alt. Järnvägsmuseet, alt. Filmmuseet). Anmälan sker via formuläret nedan:

Konferensavgift

Med anledning av pandemin samt behovet att träffas så har samarbetsrådet beslutat att stå för årets anmälningsavgift för de som kommer till Kristianstad. Vid avbokning senare än 1 vecka innan samt utebliven närvaro under konferensen så kommer deltagaren att debiteras med 800 sek.  Kostnader för resa och logi står deltagarna själva för. För de som väljer att delta webbaserat så utgår en anmälningsavgift på 800 sek.

Mat och boende

För de deltagare som anländer till Kristianstad på måndagen så står Kristianstad kommun som värd för en middag den 18:e oktober kl. 19.00. Den 19:e oktober står Region Skåne som värd för en middag på Rådhuset kl. 19.00. Samarbetsrådet står för luncher samt kaffe/the etc.

Deltagare på höstmötet erbjuds övernattning på: Quality Hotel Grand Pris: 951:-/enkelrum. Ett antal rum finns förbokade – ange Höstmöte 2021 bokningsnummer 011268 för att ta del av detta erbjudande. Obs! Var och en bokar själv sitt hotellrum.

Frågor

Eventuella frågor ställs i första hand till:
Linda Lundberg
E-post: linda.lundberg@sverigesstorstamuseum.se
Mobiltelefon: 070–1900037
Telefon: 013-230318

Anmälan

PROGRAM


2021-10-19 Höstmötet modereras av Lars Mogensen

Kl. 09.30 – 10.00 Registrering inkl. kaffe, the och kaka/frukt

Kl. 10.00 – 10.30 Välkommen!

Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd, Magnus Lunderquist, ordförande Kulturnämnden Region Skåne, Bo Silverbern, ordförande Kommunfullmäktige Kristianstads kommun samt Radovan Javurek och Henrik Borg Regionmuseet Skåne hälsar alla välkomna.

Kl. 10.40 – 11.10 Den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten

Mats Granér, myndighetschef Myndigheten för Kulturanalys

Kl. 11.15 – 11.45 Om Kulturstrider & statskonst. Historiska perspektiv och kulturpolitiska utmaningar

Mikael Löfgren, författare och kulturjournalist

Kl.11.50 – 13.00 Lunch på Regionmuseet Skåne

Kl.13.15 – 14.00 Panelsamtal:

Vilka är de viktigaste frågorna för länsmuseerna 2022–2026?

Jonas Hellberg, ordförande länsmuseernas samarbetsråd, Christer Hovbrand vice ordförande Regionmuseet Skåne, Jennie Andersson Schaeffer, museichef Västmanlands läns museum samt Gustav Olsson, museichef Kulturen Lund.

Kl. 14.00 – 14.30 Kaffe, the och kaka/frukt

Kl. 14.30 – 15.00 Riksantikvarieämbetes framtida roll och betydelse för museisektorn

Joakim Malmström, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet

Kl. 15.15 – 15.50 Återstart av kulturen

Linda Zachrisson, ansvarig utredare för Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

Kl. 16.15 – 17.00 Visning av Stadshuset

Kl. 18.30 Förmingel inkl. drink på Rådhuset

Annika Annerby Jansson, ordförande Regionfullmäktige, Region Skåne hälsar välkommen

Kl. 19.00 Middag på Rådhuset – Utsikten

2020-10-20 Höstmötet modereras av Lars Mogensen

Kl. 08.15 – 08.30 Återstart inkl. kaffe, the och frukt

Kl. 08.30 – 10.15 Föreläsning inkl. workshop: 

Förutsättningar och villkor för att driva länsmuseernas utveckling framåt

Gunnar Westling, Handelshögskolan i Stockholm och Anna Lirén Sobonas Ledarskapsakademi.

Kaffe, the och kaka/frukt

Kl. 11.00 – 11.45 Panelsamtal:

Vilka är de aktuella frågorna gällande kulturarv och museer inför valet 2022?

Lawen Redar (S), Christer Nylander (L), Bo Broman (SD), Magnus Lunderquist (KD) m.fl.

Kl. 11.50 – 12.00 Summering av höstmötet

Lars Mogensen, Ulrica Grubbström VD Västerbottens museum och Susanne Thedéen museichef
Gotlands museum sammanfattar dagarna

Kl. 12.00 – 13.00 Lunch på Regionmuseet Skåne

Kl. 13.00 – 14.30 Visning av Regionmuseet Skåne alt. Järnvägsmuseet alt. Filmmuseet (sluttiden för visningarna kommer att skiljas åt beroende på val)

 

 

Genomförda höstmöten

2006

Tema: Ungkultur 07


Länsmuseet Gävleborg

2007

Tema: Kulturpolitik och den nya kulturutredningen


Västmanlands läns museum

2008

Tema: Livslångt lärande


Västernorrlands läns museum

2009

Tema: Kulturutredningen samt Kultur & hälsa


Östergötlands länsmuseum

2010

Tema: Koffertmodellen


Gotlands museum

2011

Tema: Kulturarv i förändring


Örebro läns museum

2012

Tema: Museernas roll i samspel med sociala media


Jönköpings läns museum

2013

Tema: Museet och lokalsamhället


Kulturparken Småland

2014

Tema: Projekt Öppna portar


Kalmar läns museum

2015

Tema: Länsmuseerna och framtiden


Västarvet

2016

Tema: Kulturarv och integration


Blekinge museum

2017

Tema: Samverkan för att möta framtidens krav


Upplandsmuseet

2018

Tema: Museet som kunskapskälla


Kulturen Lund

2019

Tema: Vision 2030 – Sveriges största museum


Sörmlands museum

2020

Tema: Museerna, pandemin & framtiden


Webbinarium