Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseernas höstmöte 19:e – 20:e oktober

Styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd är glada att få bjuda in till årets höstmöte för förtroendevalda och länsmuseichefer. Dalarnas museum är värd och mötet kommer att förläggas i Falun.

 

 

Varmt välkomna!
Samarbetsrådets styrelse

Jonas Hellberg, ordförande
Inga Göransson, vice ordförande
Linda Lundberg, generalsekreterare länsmuseerna

Datum:  19:e – 20:e oktober 2021
Plats: Falun
Anmälan:

Anmälan

Konferensavgift

Mat och boende

Frågor

Eventuella frågor ställs i första hand till:
Linda Lundberg
E-post: linda.lundberg@sverigesstorstamuseum.se
Mobiltelefon: 070–1900037
Telefon: 013-230318

Anmälan

PROGRAM


2021-10-19 – 2020-10-20

Programmet är under arbete.

Genomförda höstmöten

2006

Tema: Ungkultur 07


Länsmuseet Gävleborg

2007

Tema: Kulturpolitik och den nya kulturutredningen


Västmanlands läns museum

2008

Tema: Livslångt lärande


Västernorrlands läns museum

2009

Tema: Kulturutredningen samt Kultur & hälsa


Östergötlands länsmuseum

2010

Tema: Koffertmodellen


Gotlands museum

2011

Tema: Kulturarv i förändring


Örebro läns museum

2012

Tema: Museernas roll i samspel med sociala media


Jönköpings läns museum

2013

Tema: Museet och lokalsamhället


Kulturparken Småland

2014

Tema: Projekt Öppna portar


Kalmar läns museum

2015

Tema: Länsmuseerna och framtiden


Västarvet

2016

Tema: Kulturarv och integration


Blekinge museum

2017

Tema: Samverkan för att möta framtidens krav


Upplandsmuseet

2018

Tema: Museet som kunskapskälla


Kulturen Lund

2019

Tema: Vision 2030 – Sveriges största museum


Sörmlands museum

2020

Tema: Museerna, pandemin & framtiden


Webbinarium