Höstmöte för förtroende­valda och länsmusei­chefer

Inbjudan till Länsmuseernas höstmöte 2020

Hur fri är kulturen i Sverige?
På armslängds avstånd – älska oss men kom inte för nära

Välkomna till årets Höstmöte som går av stapeln den 20 – 21 oktober på Regionsmuseet Skåne. Temat för årets höstmöte är principen om armlängds avstånd där vi frågar oss hur fri kulturen och konsten egentligen är i Sverige?

Det har länge funnits ett starkt skydd för det konstnärliga skapandet i Sverige där principen om armlängds avstånd stått som garant för en dynamisk, utmanande och fri kultur. Principen har ett blocköverskridande stöd på nationell nivå men på senare tid har en oroväckande utveckling skett på många platser runt om i Sverige.

Många är på allvar bekymrade över det politiska läget och vart kulturpolitikern är på väg. Det är sakkunniga som ska fatta beslut om vilka utställningar som ska visas och dess innehåll, vilken offentlig konst som ska köpas in och vilka böcker som ska finnas på våra bibliotek.

Under höstmötet så kommer vi få ta del utav aktuella erfarenheter, forskning samt politikens syn på det vi alla måste stå upp för samt stärka, nämligen principen om armslängds avstånd. Älska oss men kom inte för nära.

Varmt välkomna!
Samarbetsrådets styrelse

Jonas Hellberg, Ordförande. 
Inga Göransson, Vice ordförande.
Linda Lundberg, Generalsekreterare.

Datum:  20 – 21 oktober 2020
Plats: Regionmuseet Skåne
Anmälan: Görs senast 18 september (mer information nedan)

Anmälan

Anmälan till Höstmötet görs via länken nedan senast fredag 18 september.

Konferensavgift

Med anledning av Coronapandemin samt behovet att träffas så har samarbetsrådet beslutat att stå för årets anmälningsavgift. Vid avbokning senare än 1 vecka innan samt utebliven närvaro under konferensen så kommer deltagaren att debiteras med 500 sek.  Kostnader för resa och logi står deltagarna själva för.

Mat

För de deltagare som anländer till Kristianstad på måndagen så finns det möjlighet att delta på en gemensam middag på Regionmuseet kl. 19.00. Den 20: e oktober ingår en middag på Rådhusets översta etage, kl. 19.00. Luncher intas på Regionmuseets café. Dag 1 inleds med kaffe/the med tilltugg och under förmiddagen dag 2 kommer detsamma att erbjudas.

Hotell

Deltagare på höstmötet erbjuds övernattning på:
Quality Hotel Grand
Pris: 933:-/enkelrum
60 förbokade rum finns nu som bokningsbara (släpps 21/9)
Bokningsnummer: 2031GR009455
Bokningskod: Höstmöte 2020
Obs! Var och en bokar själv sitt hotellrum.

Frågor

Eventuella frågor om Höstmötet ställs i första hand till:
Linda Lundberg
E-post: linda.lundberg@sverigesstorstamuseum.se
Mobiltelefon: 070–1900037
Telefon: 013-230318

Anmälan

PRELIMINÄRT PROGRAM


2020-10-19
Kl. 19.00
Styrelsemöte länsmuseernas samarbetsråd
Gemensam middag för föranmälda

2020-10-20
Kl. 10.00
Välkomna till höstmötet 2020

Kl. 10.20
”Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu. ”
Ellika Kyndel och Pernilla Pusa från Norrköpings stadsmuseum om deras erfarenheter.

Kl. 11.15
”När all kultur blir politik”
Sofia Lenninger, f.d Kultur- och bibliotekschef Sölvesborgs kommun om hur hon blev omöjlig i SD:s Sölvesborg.

Kl.13.00
Om relationen politiker – professioner
Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala Universitet

Kl.14.00
Politikens syn på armlängds avstånd.
Christer Nylander (L) ordförande Kulturutskottet och Magnus Lunderquist (KD) ordförande Region Skånes Kulturnämnd.

Kl. 15.15
Panelsamtal med dagens gäster. Modereras av Jeanette Gustafsdotter Sveriges museer.

Kl.16.00
Visning av Regionmuseet i Skåne

Kl. 19.00
Gemensam middag

2020-10-21
Kl. 9.00
Workshop med Riksantikvarieämbetet (Gunilla Lagnesjö/Eva Hansén) gällande genomlysningen av de regionala museernas roll och förutsättningar.

Kl. 10.15
Med anledning av den pågående pandemin och resebestämmelser i oktober så kommer antingen Pawel Machewicz, f.d museichef på Andra världskrigsmuseet i Gdańsk och berättar om hur han blev avskedad med anledning av att det nya museet inte var tillräckligt patriotiskt, eller så ersätts programpunkten av ”Corona/Postcorona – reflektioner, erfarenheter och utmaningar i pandemins spår”.

Kl. 11.15
Information om projektet Sveriges största museum samt information från styrelsen. Inga Göransson, vice ordförande i samarbetsrådet sammanfattar årets höstmöte.

Kl.13.00
Guidad visning

”Armslängds avstånd” av Carolina Falkholt. Målningen finns dessvärre inte kvar idag. Bilden publiceras med godkännande av konstnärinnan.

Genomförda höstmöten

2006

Tema: Ungkultur 07


Länsmuseet Gävleborg

2007

Tema: Kulturpolitik och den nya kulturutredningen


Västmanlands läns museum

2008

Tema: Livslångt lärande


Västernorrlands läns museum

2009

Tema: Kulturutredningen samt Kultur & hälsa


Östergötlands länsmuseum

2010

Tema: Koffertmodellen


Gotlands museum

2011

Tema: Kulturarv i förändring


Örebro läns museum

2012

Tema: Museernas roll i samspel med sociala media


Jönköpings läns museum

2013

Tema: Museet och lokalsamhället


Kulturparken Småland

2014

Tema: Projekt Öppna portar


Kalmar läns museum

2015

Tema: Länsmuseerna och framtiden


Västarvet

2016

Tema: Kulturarv och integration


Blekinge museum

2017

Tema: Samverkan för att möta framtidens krav


Upplandsmuseet

2018

Tema: Museet som kunskapskälla


Kulturen Lund

2019

Tema: Vision 2030 – Sveriges största museum


Sörmlands museum