Länsmuseernas webbinarium 20 oktober 2020

Med anledning av rådande riktlinjer och rekommendationer så fattade styrelsen den 4:e september beslutet att omvandla årets höstmöte till ett webbinarium. Så varmt välkomna till en dag med fokus på:

 

Museerna, pandemin & framtiden!

 

Temat för dagen är pandemin och dess effekter på den museala verksamheten. Vilken framtid går våra museer till mötes?

Varmt välkomna!
Samarbetsrådets styrelse

Jonas Hellberg, Ordförande.
Inga Göransson, Vice ordförande.
Linda Lundberg, Generalsekreterare.

Datum:  20 oktober 2020
Plats: Zoom
Anmälan: Görs senast den 16 oktober.

Anmälan

En Zoominbjudan kommer automatiskt att skickas ut till alla styrelseordföranden, vice ordföranden samt museichefer. Eftersom vi inte har några begränsningar gällande deltagande så går det även bra för andra intresserade att delta. Anmäl i så fall ditt intresse via länken nedan.

Konferensavgift

Deltagandet är kostnadsfritt.

Frågor

Eventuella frågor ställs i första hand till:
Linda Lundberg
E-post: linda.lundberg@sverigesstorstamuseum.se
Mobiltelefon: 070–1900037
Telefon: 013-230318

Anmälan

PROGRAM


2020-10-20

Kl. 09.00 Välkomna!

Jonas Hellberg, ordförande i länsmuseernas samarbetsråd hälsar alla välkomna och Linda Lundberg, generalsekreterare för länsmuseerna informerar om dagens upplägg.

Kl. 09.15 Museisektorn och pandemin

Susanne Thedéen, museichef Gotlands museum, Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges museer informerar om hur pandemin påverkat inte bara länsmuseerna utan museisektorn i stort. Panelsamtal med Christer Nylander, Kulturutskottets ordförande, Susanne Thedéen samt Jeanette Gustafsdotter. Samtalet modereras av Jonas Hellberg.

Kl. 10.00 Om Kulturrådets nya roll och uppdrag med anledning av pandemin

Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör om Kulturrådets uppdrag att fördela krisstöd till kultursektorn. Samtalet modereras av Ulrica Grubbström, museichef/VD Västerbottens museum.

Kl.10.30 Statens syn på museerna, pandemin och framtiden

Helene Öberg, Statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Samtalet modereras av Linda Lundberg, generalsekreterare länsmuseerna.

Paus

Kl.11.15 Säg hej till Eva Hansen, ny museisamordnare på Riksantikvarieämbetet

Presentation av Eva Hansen som efterträtt Eric Fugeläng på posten som museisamordnare. Samtalet modereras av Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum.

Kl. 11.25 De regionala museernas förutsättningar

Gunilla Lagnesjö, utredare vid Riksantikvarieämbetet informerar om den pågående genomlysningen. Samtalet modereras av Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum.

Kl.12.00 Lunchpaus

Kl. 13.00 The practicalities when we get closer

Kasper Holten, VD/Teaterchef för Kungliga Teatern i Köpenhamn. Kasper var operachef vid den Kungliga Teatern 2000-2011 och ansvarade för öppningen av Köpenhamns nya operahus. Han var operachef for Royal Opera House i London 2011-2017. Kasper är en efterfrågad scenregissör som har iscensatt opera, pjäser, musikaler och operetter över hela världen. Kasper har verkat vid Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala, Wiener Staatsoper, Bregenzer Festspiele, Teatro Colon Buenos Aires, Opera Australia i Sydney Opera House. I Sverige har han arbetat på Kungliga Operan, Folkoperan, Dramaten, Malmö opera, Göteborgsoperan och Norrlandsoperan. Kasper är styrelsemedlem vid Kungliga Operan AB.

Kl. 13.30 Inga Göransson, vice ordförande samt Jonas Hellberg, ordförande sammanfattar dagen.

Kl.14.00 Dagen avslutas

 

 

 

Genomförda höstmöten

2006

Tema: Ungkultur 07


Länsmuseet Gävleborg

2007

Tema: Kulturpolitik och den nya kulturutredningen


Västmanlands läns museum

2008

Tema: Livslångt lärande


Västernorrlands läns museum

2009

Tema: Kulturutredningen samt Kultur & hälsa


Östergötlands länsmuseum

2010

Tema: Koffertmodellen


Gotlands museum

2011

Tema: Kulturarv i förändring


Örebro läns museum

2012

Tema: Museernas roll i samspel med sociala media


Jönköpings läns museum

2013

Tema: Museet och lokalsamhället


Kulturparken Småland

2014

Tema: Projekt Öppna portar


Kalmar läns museum

2015

Tema: Länsmuseerna och framtiden


Västarvet

2016

Tema: Kulturarv och integration


Blekinge museum

2017

Tema: Samverkan för att möta framtidens krav


Upplandsmuseet

2018

Tema: Museet som kunskapskälla


Kulturen Lund

2019

Tema: Vision 2030 – Sveriges största museum


Sörmlands museum