Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseernas höstmöte

18–19 oktober 2023

Länsmuseernas roll i samhället i en omvälvande tid

– politik, samverkan och beredskap

Plats:
Värmlands Museum, Karlstad

Program


 

Tisdag den 17 oktober

Plats: Cyrillushuset 17.00

17.00
Välkomstmingel

Onsdag 18 oktober

Plats: Hörsalen

09.30–10.00
Registrering och fika

10.00–10.30
Välkomna!
Inledning med Åsa Hallén, chef Värmlands museum, Kristina Lundberg, ordförande Värmlands museum, Åsa Johansson, regionstyrelsens ordförande Region Värmland och Therese Stoltz, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd.
Moderator: Malin Aghed, utvecklingsstrateg ZOMA Idé & Utveckling, bakgrund inom kultursektorn, bland annat GöteborgsOperan och Kulturskolerådet.

10.30–11.30
Huvudtalare Roger Blomgren: Varför kulturpolitik – en historisk exposé och samtidsanalys

11.30–12.00
Liten workshop med utgångspunkt i talet

12.00–13.00
Lunch
Plats: Matbruket, Värmlands Museum.

13.00–14.00
Rundvandring på Värmlands museum
Museichef Åsa Hallén leder.

14.00–14.10
Bensträckare

14.10–15.00
Kultursamverkansutredningen – nu är den här! Men vad säger den egentligen?
Samtal med Erica Månsson, konsult och tidigare utredningssekreterare i kultursamverkansutredningen 2022–2023.

15.00–15.30
Sveriges museer – Hur arbetar riksförbundet för länsmuseernas villkor?
Samtal med Niklas Cserhalmi och Gunnar Ardelius.

15.30–15.45
Fika

15.45–16.15
Förändringsresan vid Värmlands museum
Samtal med Åsa Hallén.

16.15–16.30
Summering av dag 1
Med Therese Stoltz, Ulf Dernevik och Kristina Lundberg.

16.30–17.30
Paus

17.30–18.30
Mingel
Plats: Plan 2 (Värmlands Museum)

18.30–19.40
Film och musik i samarbete med föreningen Music for the Eyes
Plats: Hörsalen
Filmen Gunnar Hedes saga (1923), baserad på Selma Lagerlöfs roman En herrgårdssägen (1899), tillsammans med livemusik med Matti Bye (piano), Johan Berthling (kontrabas) och Eva Lindahl (fiol).

20.00–22.00
Middag
Plats: Matbruket, Värmlands Museum.

Torsdag 19 oktober

Plats: Hörsalen

08.30–09.30
Om beredskap inom kulturarvssektorn och det kommande kulturskyddsrådet
Samtal med Mats Herklint/Annie Johansson,Länsstyrelsen och Eric Fugeläng, chef för avdelningen för kulturarvsutveckling, Riksantikvarieämbetet.

09.30–10.00
Fika

10.00–10.45
Kulturlyftet – vad är konventet Folk och Kultur och varför är den en viktig händelse?
Samtal med Ismo Railisson, projektledare Kulturlyftet och Folk och Kultur

10.45–12.00
Samspelet mellan politik och profession – hur främjas en konstruktiv samverkan för museernas bästa
Museerna efterlyser närvarande och engagerade politiker, som brinner för kulturarvets villkor och tillgänglighet, politiker som har tankar, visioner och en hög ambitionsnivå för museerna. Samtidigt ska museilagen och principen om armlängds avstånd efterlevas. Det är inte alltid självklart var gränserna går. Hur främjas en förtroendefull relation och samverkan mellan politik och profession, och hur kan politikerna bidra med engagemang för starka museer och kulturinstitutioner, samtidigt som museerna kan känna trygghet i att museernas oberoende och integritet upprätthålls.
Samtal med Sofia Magnusson, ordförande kultur- och bildningsnämnden Region Värmland, Kristina Lundberg, ordförande Värmlands museum, Anders Lidström, forskare i statsvetenskap och ledamot i styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd, Ulf Dernevik, generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd och Olof Hermelin, chef Östergötlands museum.

12.00–12.30
Sammanfattning av höstmötet 2023 och presentation av styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd
Med Åsa Hallén, chef Värmlands museum, Therese Stoltz och Fredrik Björkman, ordförande respektive vice ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd samt hela den nya styrelsen för samarbetsrådet.

12.30
Lunch och avslutning
Plats: Matbruket, Värmlands Museum.


 

Ladda ner programmet

Genomförda höstmöten

2006

Tema: Ungkultur 07


Länsmuseet Gävleborg

2007

Tema: Kulturpolitik och den nya kulturutredningen


Västmanlands läns museum

2008

Tema: Livslångt lärande


Västernorrlands läns museum

2009

Tema: Kulturutredningen samt Kultur & hälsa


Östergötlands länsmuseum

2010

Tema: Koffertmodellen


Gotlands museum

2011

Tema: Kulturarv i förändring


Örebro läns museum

2012

Tema: Museernas roll i samspel med sociala media


Jönköpings läns museum

2013

Tema: Museet och lokalsamhället


Kulturparken Småland

2014

Tema: Projekt Öppna portar


Kalmar läns museum

2015

Tema: Länsmuseerna och framtiden


Västarvet

2016

Tema: Kulturarv och integration


Blekinge museum

2017

Tema: Samverkan för att möta framtidens krav


Upplandsmuseet

2018

Tema: Museet som kunskapskälla


Kulturen Lund

2019

Tema: Vision 2030 – Sveriges största museum


Sörmlands museum

2020

Tema: Museerna, pandemin & framtiden


Webbinarium

2021

Tema: Kulturarvspolitik för framtiden


Regionmuseet Skåne

2022

Tema: Framtiden för samlingarna, kulturmiljöerna & hållbarhetsfrågorna


Dalarnas museum