Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseernas höstmöte

Genomförda höstmöten

2006

Tema: Ungkultur 07


Länsmuseet Gävleborg

2007

Tema: Kulturpolitik och den nya kulturutredningen


Västmanlands läns museum

2008

Tema: Livslångt lärande


Västernorrlands läns museum

2009

Tema: Kulturutredningen samt Kultur & hälsa


Östergötlands länsmuseum

2010

Tema: Koffertmodellen


Gotlands museum

2011

Tema: Kulturarv i förändring


Örebro läns museum

2012

Tema: Museernas roll i samspel med sociala media


Jönköpings läns museum

2013

Tema: Museet och lokalsamhället


Kulturparken Småland

2014

Tema: Projekt Öppna portar


Kalmar läns museum

2015

Tema: Länsmuseerna och framtiden


Västarvet

2016

Tema: Kulturarv och integration


Blekinge museum

2017

Tema: Samverkan för att möta framtidens krav


Upplandsmuseet

2018

Tema: Museet som kunskapskälla


Kulturen Lund

2019

Tema: Vision 2030 – Sveriges största museum


Sörmlands museum

2020

Tema: Museerna, pandemin & framtiden


Webbinarium

2021

Tema: Kulturarvspolitik för framtiden


Regionmuseet Skåne

2022

Tema: Framtiden för samlingarna, kulturmiljöerna & hållbarhetsfrågorna


Dalarnas museum

2023

Tema: Länsmuseernas roll i samhället i en omvälvande tid – politik, samverkan och beredskap


Värmlands museum