Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Therese Stoltz är ny ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd

apr 28, 2023

Den 25 april på årsmötet för Länsmuseernas samarbetsråd valdes Therese Stoltz till ny ordförande för organisationen. Hon efterträder Jonas Hellberg som i dag lämnar det uppdrag han haft sedan 2019.

Therese Stoltz är aktiv som politiker i Region Halland, inte minst inom kulturpolitiken, där hon har stor erfarenhet. Hon är vice ordförande i stiftelsen Hallands länsmuseer och har också suttit en mandatperiod som ledamot i styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd. Det är alltså inte en obekant miljö i vilken hon nu kliver in som ordförande.

– Jag är hedrad över att anförtros denna roll som ordförande för en viktig kulturorganisation. Kulturen har en särskild plats i mitt hjärta, och goda villkor för vårt kulturarv är något som jag länge kämpat för. Och just länsmuseerna är en fantastisk arena för hela landets mångfald av kulturarv, konst och kulturmiljöer. Jag vill tacka organisationen och dess medlemmar för förtroendet, jag ska förvalta det så gott jag kan, säger Therese Stoltz.

– Jag kommer jobba för att lyfta fram länsmuseernas särart och unika styrka som hela landets kulturella spegel! Men våra fantastiska museer förvaltar sig inte av sig självt. Det behövs ett politiskt ansvarstagande och en långsiktigt hållbar finansiering. Det ska jag jobba för!

Therese Stoltz framhåller att statens anslag inom kultursamverkansmodellen behöver stärkas. Hon säger att hon har förhoppningar om att den pågående utredningen om modellen kommer fram med förslag som kan främja den regionala kulturen, och då särskilt länsmuseerna, som har stora behov och vars finansiering länge varit eftersatt. Det gäller inte minst samlingarna, ska vi långsiktigt kunna skydda vårt kulturarv behövs det investeringar i samlingsförvaltningen, säger Therese.

– Sedan får vi inte glömma frågorna om kulturens oberoende och principen om armlängds avstånd. Det finns tyvärr krafter som inte respekterar museernas profession och oberoende, utan försöker styra museerna utifrån sina egna ideologiska syften. Det vill jag motverka!

Länsmuseernas samarbetsråd välkomnar Therese Stoltz och tackar Jonas Hellberg för mycket starka och engagerade insatser för länsmuseernas bästa.

Kontakt

Therese Stoltz, ordförande, therese.svensson-stoltz@regionhalland.se

Ulf Dernevik, generalsekreterare, 0701-919256, ulf.dernevik@lansmuseerna.se

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.