Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Norrbottens museum

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur. Norrbottens museum är verksamt i hela regionen och samverkar med alla kommuner i länet. Huvudman för Norrbottens museum är Region Norrbotten.

Våra utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärd. I utbudet ingår kultur i nutid, kulturhistoria, konst och dokumentära projekt. Med utgångspunkt i dagsaktuella frågor, historiska berättelser, kultur och samhälle erbjuds besökare i alla åldrar visningar, workshops och föredrag.

I arkiv och bibliotek samlar vi handlingar och litteratur om länets historia och våra verksamheter inom arkeologi, bebyggelse, etnologi, hantverk, kulturmiljö och näringar. Vi samarbetar med Norrbottens föreningsarkiv som bevarar och förmedlar länets föreningshistoria.

Vårt bildarkiv rymmer över två miljoner bilder som speglar människorna och samhällsutvecklingen i Norrbotten.

I våra samlingar finns arkeologiska, kultur- och konsthistoriska föremål från olika epoker av länets historia. Mellan det äldsta och yngsta föremålet skiljer det 11.000 år.

Norrbottens museum