Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett kulturhistoriskt museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund. Här kan du utforska friluftsmuseets kulturhistoriska hus, från olika tider och olika sociala miljöer. En del av husen ligger på sin ursprungliga plats, medan andra har blivit flyttade till museet från olika delar av södra Sverige.

Här finns gestaltade hemmiljöer som berättar om människorna som har levt i husen. Några exempel är Kristina Niklassons familj i det fattiga Bosmålatorpet, familjen Andersson i Arbetarbostaden och professor Thomanders familj i Thomanderska huset

Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Varje år förnyar vi med några tillfälliga utställningar. Vi har också en bred programverksamhet för olika åldrar, och firar traditioner och högtider.

Kulturen i Lund

Carl Johan De Geer – Den stora missuppfattningen
Lekfulla tidsresor med Kulturens pedagoger.
Thomanderska husets kök.
Midsommar
Herrehuset en vinterdag.
Bosmålatorpet tidig höst.
Från utställningen Folkkonst & Design.
Arbetarbostadens kök.