Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseerna kommenterar miljardsatsning på kulturen:

sep 9, 2020

Ett bra och välkommet besked

Regeringen presenterade idag nyheten att staten föreslås tillföra kulturen 3,4 miljarder extra. Bland annat ska ytterligare pengar tillskjutas regionernas kulturverksamhet.

– Ett bra och välkommet besked. Staten har inte räknat upp anslagen på många år så detta är verkligen på tiden. Därtill har vi pandemin som har drabbat många museers ekonomi hårt. Länsmuseernas enträgna arbete att uppmärksamma regeringen och kulturutskottet har givit resultat. Det känns hoppfullt, säger Jonas Hellberg ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

För ytterligare kommentarer ring:

Jonas Hellberg (S) Ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

070-670 05 72

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
Länsmuseerna kommenterar miljardsatsning på kulturen:

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum