Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseerna kräver ekonomiskt trendbrott av Magdalena Andersson

sep 10, 2021

I ett öppet brev ställt till Magdalena Andersson, Amanda Lind och landets ordförande i regionstyrelserna kräver Sveriges 24 länsmuseer ett ekonomiskt trendbrott i kommande budgetproposition och i regionernas budgetar.

– Vi har under lång tid uppmärksammat både staten och regionerna på våra medlemmars mycket hårt pressade ekonomiska situation. Ingen beslutsfattare kan säga att man inte känner till hur kritiskt läget är för länsmuseerna. Nu efterlyser vi konkret handling, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

I det öppna brevet, som är undertecknat av politiska företrädare med olika hemvist och från Sveriges hembygdsförbund, skriver länsmuseerna:

”Som en följd av våra varningssignaler beslutade kulturdepartementet att låta Riksantikvarieämbetet genomföra en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Det arbetet är sedan länge rapporterat till Regeringskansliet och kulturministern. Genomlysningen bekräftar också på punkt efter punkt det allvar som vi har
lyft. Så vad händer nu? Vilka slutsatser har Magdalena Andersson, Amanda Lind och ordförandena i landets regionstyrelser dragit?”

– Länsmuseerna kan inte tas för givna. Redan innan pandemin hade våra medlemmar upplevt en lång rad av år med besparingar och urholkade statsbidrag. Risken är stor att vi inte längre kommer att kunna leva upp till museilagens intensioner och till de kulturpolitiska målen, säger Jonas Hellberg.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Jonas Hellberg
Ordförande i länsmuseernas samarbetsråd
070-670 05 72

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
Länsmuseerna kräver ekonomiskt trendbrott av Magdalena Andersson

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum