Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseerna kräver höjda anslag av staten – annars blir det uppsägningar

maj 24, 2019

Sveriges länsmuseer kräver i ett gemensamt upprop, ställt till kulturminister Amanda Lind, kulturutskottets ordförande Christer Nylander och övriga partier, ökade statliga anslag. Sker inte detta står länsmuseerna inför uppsägningar. Uppropet är undertecknat av 21 länsmuseumordföranden runt omkring i landet och är unikt i sitt slag: uppropet är blocköverskridande.

– Länsmuseernas förutsättningar att leva upp till de statliga kulturpolitiska målen är inte längre rimliga. Mellan 2003 och 2017 har museerna tvingats säga upp nästan var tionde anställd. Flera museer har nära nog halverat sin personalstyrka. Effekterna har blivit att kunskapsuppbyggnaden och samlingsförvaltningarna har skruvats ned till ett minimum på många håll. Vi har svårt att leva upp till intensionerna i kulturpolitiken och den nya museilagen. Vi kräver därför höjda anslag av staten, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum.

I uppropet, som publiceras i tidningen Metro idag, skriver länsmuseernas företrädare att staten anslagsuppräkning är otillräcklig och att detta ”är en fortsättning på en underfinansiering som pågått i många år. I närmare tjugo år har landets länsmuseer fått skära ned på sina verksamheter och tvingats se hur budgeterna har urholkats.”

– Vi är mycket bekymrade över framtiden. Får länsmuseerna inte bättre ekonomiska villkor kommer konsekvenserna bli kännbara för framför allt landets skolbarn. Framför oss ligger beslut om fortsatta uppsägningar, nedskärningar på antalet utställningar och på de pedagogiska verksamheterna som riktas till skolorna, säger Jonas Hellberg.

Länsmuseerna vill undvika nedskärningar särskilt i en tid som präglas av ökad intolerans, fake news och rotlöshet. ”Nu om någonsin behövs det starka och självständiga kultur- och historieaktörer som med gedigna kunskaper kan hjälpa barn och unga att förstå sin samtid och skapa dialog om de utmaningar som samhället står inför”, skriver länsmuseumordföranden och avslutar med att uppmana kulturministern och övriga politiker: ”Uppvärdera länsmuseernas omistliga betydelse i ett föränderligt samhälle”.

Uppropet är undertecknat av följande personer:

Kalmar läns museum
Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd

Bohusläns museum
Inga Göransson (C), vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Blekinge museum
Jesper Rehn (L)

Dalarnas museum
Mursal Isa (MP)

Hallands länsmuseer
Therese Stoltz (S)

Jönköpings läns museum
Inger Gustafsson (L)
Raymond Pettersson (C)

Kulturen i Lund
Bengt L Andersson

Länsmuseet Gävleborg
Mats Kolarby (S)

Gotlands museum
Peter Molin

Länsmuseet Västernorrland – Murberget
Thomas Näsholm (S)

Norrbottens museum
Tomas Vedestig (SjvP)

Regionmuseet i Kristianstad
Radovan Javurek (L)

Sveriges Hembygdsförbund
Jan Nordwall

Sörmlands museum
Åsa Kratz (S)

Upplandsmuseet
Örjan Berglund (C)

Värmlands museum
Ulrica Jacobs (M)

Västerbottens museum
Anders Lidström (S)
Monica Fahlén (S)

Västergötlands museum
Roland Andersson (S)

Västmanlands läns museum
Agne Furingsten (L)

Västarvet
Perallan Orrbeck (L)

Örebro läns museum
Hans Karlsson (S)

Östergötlands museum
Göran Gunnarsson (C)

Om länsmuseerna:
Länsmuseernas uppdrag är bland annat att göra länens kulturarv tillgängligt, fördjupa kunskapen om mångfalden i kulturarvet, öka insikten om det förflutna, samt dokumentera och förmedla länens historia och värdet av kulturmiljöerna till invånarna. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och andra aktörer med råd och stöd i kulturhistoria frågor. Dessutom är länsmuseerna i många fall remissinstanser åt länsstyrelser och kommuner.

Om Länsmuseernas samarbetsråd:
Länsmuseernas Samarbetsråd bildades 1954. Rådet är ett samlande organ för de olika länsmuseerna i Sverige med syftet att bidra till kunskapsutbyte och verka för länsmuseernas gemensamma intressen. 

För ytterligare kommentarer kontakta:
Jonas Hellberg, ordförande i länsmuseernas samarbetsråd, 070-670 05 72

 

PM upprop 20190524

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
Länsmuseerna kräver höjda anslag av staten – annars blir det uppsägningar

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum