Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

maj 8, 2020

Regeringen presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket på 319 miljoner kronor till statliga kulturinstitutioner som drabbats av pandemin. Länsmuseerna är missnöjda och undrar när staten ska ta ansvar för den regionala kulturens svåra ekonomiska situation.

– Det är förstås välkommet att regeringen ger kompensation till de statliga museerna. Men återigen lämnas den regionala kulturen helt och hållet utanför. Vi omfattades inte heller av regeringens tidigare stöd på 500 miljoner. Våra museer står inför uppsägningar på cirka 100 personer. Håller corona-pandemin i sig till årsskiftet kommer vi dessutom att ha tappat tre miljoner besökare. Staten måste ta sitt ansvar för att det ska finnas regionala museer även efter pandemin, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd. Länsmuseerna framförde detta även direkt i ett möte med kulturdepartementets statssekreterare idag.

Sveriges 24 länsmuseer hade det ekonomiskt besvärligt redan innan pandemin. Inför 2020 planerade var tredje museum att varsla personal under året. På tio år har länsmuseerna gått från att ha 1 900 anställda tillsammans till att nu vara 1 600. Skälet till detta är i huvudsak att statens uppräkning av de åriga anslagen har varit mycket låga. Nu är prognosen att ytterligare 100 anställda riskerar att sägas upp på grund av corona om inte huvudmännen, regionerna och staten tar sitt ansvar.

– Många länsmuseer står inför en brakförlust. Håller besökssiffrorna i sig så kommer länsmuseerna att tappa 75 procent av besökarna, säger Jonas Hellberg. Länsmuseerna har cirka 4 miljoner årliga besökare. Står sig april månads besökssiffror året ut handlar det om ett totalt tapp på omkring 3 miljoner besökare som i sig leder till stora intäktsbortfall.

– Regionerna och regeringen måste ta sitt ansvar. Länsmuseerna måste skyndsamt ges ett ekonomiskt stöd för att överleva pandemin. Jag menar att själva grunden för ett levande kulturarvet i hela landet annars är hotat, säger Jonas Hellberg.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Jonas Hellberg
Ordförande i länsmuseernas samarbetsråd
070-670 05 72

Linda Lundberg
Generalsekreterare
Länsmuseerna – Sveriges största museum
070-190 00 37

Fakta om Länsmuseerna – Sveriges största museum och länsmuseernas samarbetsråd:

Länsmuseerna förvaltar och tillgängliggör vårt gemensamma kulturarv och bygger ny kunskap om dåtid och nutid för morgondagen. Länsmuseerna stödjer allmänhet och civilsamhälle med råd och stöd i kulturhistoriska frågor. En av verksamhetens främsta målgrupper är barn och skolungdomar.  Tillsammans bildar Länsmuseerna Sveriges största museum och har nästan 4 miljoner besökare varje år.

Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och företräder 24 regionala museer som finns över hela landet.

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum