Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

1,5 miljard i extra krisstöd till kulturen

sep 9, 2020

Kulturen får 3,4 miljarder i kommande budgetsatsningar, däribland ett nytt krisstöd på 1,5 miljarder under 2020, meddelade kulturminister Amanda Lind (MP) och biträdande finansminister Per Bolund (S) vid en presskonferens.
– Alla delar av kulturen har drabbats av pandemin, säger Amanda Lind (MP).

Biträdande finansminister Per Bolund (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) presenterade idag budgetsatsningar på kultur, som en del av den ordinarie höständringsbudgeten. Kulturen får 3,4 miljarder.

De 150 miljonerna permanentas efter 2021 och 2021 får regionerna 300 miljoner extra. Pengarna fördelas genom kultursamverkansmodellen.

Länsmuseerna kommenterar miljardsatsning på kulturen:

– Ett bra och välkommet besked. Staten har inte räknat upp anslagen på många år så detta är verkligen på tiden. Därtill har vi pandemin som har drabbat många museers ekonomi hårt. Länsmuseernas enträgna arbete att uppmärksamma regeringen och kulturutskottet har givit resultat. Det känns hoppfullt, säger Jonas Hellberg ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.