Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Östergötlands museum nominerat till Årets museum 2023!

feb 17, 2023

Länsmuseernas samarbetsråd säger STORT GRATTTIS till länsmuseet Östergötlands museum, som blivit nominerat till Årets museum 2023!

Motiveringen är:

”Östergötlands museum har under de senaste åren ömsat skinn, en förändringsresa som inspirerar. Museet arbetar aktivt och med kvalitet för att nå ut brett och sänka trösklarna. Här erbjuds kunskapsupplevelser som överraskar och en arena för samhällsfrågor. Museet jobbar framgångsrikt och på vetenskaplig grund i samarbetsprojekt som skapar engagemang och nyfikenhet.”

Övriga nominerade till utmärkelsen är Livrustkammaren och Trelleborgs museer. Vinnaren tillkännages på museernas vårmöte den 25 april i Västerås.

Fantastiskt bra jobbat alla medarbetare på Östergötlands museum!

De är nominerade till Årets museum 2023 | Sveriges Museer

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.