Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Sveriges länsmuseer står enade med Ukraina

feb 24, 2023

Bild: Majdanmuseet, Kyiv

Sveriges länsmuseer står enade med Ukraina – under kriget och efter kriget

Den 24 februari 2023 markerar årsdagen av Rysslands invasion. Ett år har gått och kriget pågår fortfarande. Under de tolv månader som passerat har otaliga människoliv gått förlorade. Det är inget annat än en humanitär katastrof. Det ukrainska samhället testas hårt men vägrar ge upp!

I den ryska krigsföringen ingår att försöka bryta ner försvarsförmågan genom att skada den ukrainska identiteten. Det ukrainska kulturarvet har sålunda varit ett utpekat mål för den ryska aggressionen redan från början. Enligt bekräftade uppgifter från UNESCO så har 238 kulturhistoriska platser skadats, men det finns uppgifter om mångdubbelt fler skadade kulturarv i stort sett i hela landet, inte bara vid fronten.

Ukrainarna själva har snabbt insett behovet av att värna sitt kulturarv. Trots sin svåra situation har de ändå vidtagit oerhörda åtgärder för att skydda kulturarv: packa in, packa ned och föra undan. Kulturarvsprofessionella och volontärer arbetar också med att dokumentera stölder och skador dels för att den ryska staten ska kunna ställas inför rätta efter kriget, dels för att återuppbyggnad snabbt ska kunna komma i gång. Dessa modiga människor förtjänar både vår beundran och vårt fortsatta stöd i ord och handling.

Kulturarvet kan bidra till ekonomisk försörjning och såväl göra bruk av som utveckla kompetensen hos olika yrkesgrupper. Men framför allt kan kulturarvet – om det skyddas, bevaras och efter konflikt tas hand om – bidra till att läka och ge hopp i samhällen under återuppbyggnad.

Kulturarvet förtjänar skydd vid alla former av kriser och konflikter. I dag den 24:e februari 2023, liksom alla andra dagar, står vi med Ukraina så länge som det behövs, under kriget och efter kriget.

Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Inga Göransson, vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Ulf Dernevik, generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd

Birgitta Johansen, ordförande Kulturarv utan gränser

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.