Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

150 miljoner i coronastöd till den regionala kulturen

jun 12, 2020

Nu har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om mer pengar till kultursektorn – 150 miljoner kronor går till de regionala kulturverksamheterna, pengar som ska delas ut så fort som möjligt, enligt kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L).

Länsteatrarna, länsmuseerna och den regionala musiken har vädjat till regeringen om stöd till den regionala kulturen. De tidigare extrapengarna till kulturen som har beslutats om under våren har riktat sig till det fria kulturlivet och till de statliga institutionerna.

Länskulturen menar att de har hamnat i kläm när det gäller de extra miljarder regionerna har fått, eftersom de pengarna också ska användas till exempelvis sjukvård och kollektivtrafik. Därför har utspelen varit många den senaste tiden o så sent som i förra veckan skrevs ett öppet brev till finansministern och kulturministern. Att de här pengarna har dröjt ända till nu, har sin förklaring enligt Christer Nylander.

– Vi har valt att börja prioritera en annan del av kulturlivet, det fria kulturlivet, eftersom de inte har något offentligt stöd alls, säger han till Kulturnytt.

Pengarna kommer att fördelas genom kultursamverkansmodellen via Kulturrådet.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.