Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Museums for Our Environment

maj 18, 2022

Länsmuseerna – Sveriges största museum står tillsammans med ett flertal nationella och internationella parter bakom en ansökan till Stockholm +50. Initiativet har vi döpt till Museums for Our Environment och syftar till att ge allmänheten en större inblick och förståelse gällande allas miljörättigheter. Vi vill även ge människor möjligheten att dela med sig av sina förhoppningar och tankar kring en framtid som fungerar för både människa och natur. Vi tror att museer kan bidra till att höja både ambition och ansvar, samt stödja åtgärder för en hållbar framtid, både lokalt och globalt.Stockholm+50: A Healthy Planet for the Prosperity of All – Our Responsibility, Our Opportunity” är ett internationellt möte sammankallat av FN:s generalförsamling. Mötet kommer att hållas i Stockholm, Sverige, den 2-3 juni 2022. Syftet är att fira att det är 50 år sedan FN:s höll sin första konferens om miljön. Detta möte, 1972, gjorde miljöfrågor till en angelägen global fråga för första gången. Delegater från 113 länder deltog och man antog en rad principer om miljön, inklusive Stockholmsdeklarationen och handlingsplanen för den mänskliga miljön. FN:s miljöprogram (UNEP) skapades som ett resultat av konferensen.

https://www.stockholm50.global/ 

 

Huvudbudskap för Stockholm +50

 • Stockholm+50 handlar om att reflektera, koppla samman och påskynda akuta åtgärder.
 • Globalt samarbete och samarbete är avgörande för att hantera den tredubbla planetariska krisen (förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, föroreningar]
 • Det är ett generationsöverskridande ansvar att skydda jorden samt att säkerställa att livsuppehållande system finns tillgängliga för alla. Denna uppfattning om ansvar var central för FN: s konferens om den mänskliga miljön 1972. Allas handlingar räknas.
 • Behovet av att påskynda åtgärder för miljö, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter är mer akut än någonsin.
 • Omedelbara åtgärder för människor, planet och välstånd kommer att skapa en bättre framtid för alla.
 • Att förebygga föroreningar, begränsa klimatförändringar och återställa natur och biologisk mångfald är en möjlighet att förbättra livskvaliteten för miljarder människor.
 • Vi har bara en jord, och tiden börjar ta slut.

Huvudbudskap för Museums for Our Environment

 • Alla har miljörättigheter: rätt till en ren, säker och hållbar naturlig miljö.
 • Alla världens folk har rätt att använda sina naturresurser och ansvarar att förvalta och skydda dem för framtiden.
 • Naturen ger oss flera viktiga fördelar, gratis.
 • Naturen är också en av våra bästa allierade i kampen mot föroreningar och klimatförändringar.
 • Utan handling kommer naturen att förfalla.
 • Naturvård fungerar!
 • Naturen är en oändlig inspirationskälla. Vår region är hem för fantastisk natur, djurliv och vilda platser. De definierar vår region.

Vad museer har att erbjuda:

 • Museer hjälper till att skydda kultur- och naturarvet. Många museer ligger i högkvalitativa naturområden.
 • Museer kan hjälpa oss att förstå vilken inverkan människan har på naturen.
 • Museer kan stödja livslång lärande om natur, stärka människor med kunskap, motivation och praktiska färdigheter och möjligheter att skydda och återställa naturen.
 • Alla har rätt till information om miljöns tillstånd, att delta i beslutsfattande och att söka miljörättvisa. Museer kan bidra till att ge människor möjligheter att utveckla och hävda dessa rättigheter.
 • Miljörättvisa betyder en värld som fungerar för människor och natur.
 • Turism, gjort väl, kan ge ekonomiska och sociala fördelar som kan hjälpa till att skydda naturen. All turism kan inriktas på att skydda och återställa naturen.
 • Samlingar är en nyckel för att svara på frågor om hur vår naturliga värld förändras. De används av forskare för att förstå vilka djur och växter som lever var. Bevarade exemplar kan ge DNA och hjälpa till att förstå föroreningar över tid.
 • Museer använder massor av resurser, genom att se till att vardagliga beslut är naturvänliga kan de hjälpa till att stödja en grön framtid.
 • Åtgärder för vår miljö behöver allas hjälp. Människor och organisationer kan använda museer, för att lära sig, för att dela, för att diskutera och för att lägga planer för en grön framtid.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.