Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Dags att anmäla sig till museernas vårmöte

mar 28, 2021

Den 27-29:e april går museernas vårmöte av stapeln. Årets mycket relevanta tema är medverka, samverka & påverka. Jan Eliasson, Andreas Norlén och Amanda Lind är några av talarna under museernas Vårmöte 2021. De tre vårmötesdagarna är fyllda med spännande seminarier, panelsamtal och workshops från hela Museisverige. För mer information om program och anmälan: https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/100124
Den 28:e april kl. 13.00–14.30 så diskuterar länsmuseerna och projektet Sveriges största museum samverkan på lika villkor tillsammans med Riksantikvarieämbetet – missa inte detta!
Museer är nod för alla dem som vill samverka och ta tillvara den potential som kulturarvet kan bidra med till samhället och dess utveckling. Samverkan är skenbart enkelt, men erfarenheten för många är att det tar tid och förutsätter ett målmedvetet och strategiskt arbete. Det gäller särskilt vid samverkan med verksamheter utanför det traditionella kulturarvsområdet. Målet för väl genomförd samverkan är att det leder till vinn-vinn-situationer för samtliga parter. Tillsammans ställer vi frågor som: Hur hittar olika verksamheter varandra? Vilken är vår beredskap att medverka på andras arenor? Vilka är framgångsfaktorerna för samverkan på jämlika villkor? Med utgångspunkt från rapporten Genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet bjuder Riksantikvarieämbetet i samverkan med Länsmuseernas samarbetsråd in till ett samtal där vi utgår från några goda exempel.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.