Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

De regionala museernas för Ukraina

mar 4, 2022

Samtliga av Sveriges länsmuseer har tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd beslutat att skänka ett ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Nordiska museets fond för insamling av ekonomisk hjälp för att rädda Ukrainas kulturarv. Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof – även en viktig del av vårt gemensamma kulturarv hotas.

Det pågående kriget i Ukraina hotar museer och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet riskerar att skadas och försvinna och museichefer på plats i Ukraina vädjar om ett koordinerat ekonomiskt stöd från kolleger i Norden. Stiftelsen Nordiska museet startar nu en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof i form av hot om våld och död för soldater och civila – även en viktig del av Europas gemensamma kulturarv hotas. Alarmerande rapporter från museikollegor i Ukraina skapar oro för det ukrainska kulturarvets framtid. Ett intensivt arbete pågår med att säkra och skydda museernas samlingar.

För mer information om insamlingen: https://www.nordiskamuseet.se/press?fbclid=IwAR3n2qOwkNw6TVTY2mUyGcyuo3ZRwh7BBD75cpqRWPpEGcxQXo_jHwGEkFU#/news/nordiska-museer-startar-ekonomisk-insamling-foer-att-raedda-ukrainas-kulturarv-443310

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.