Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid

aug 28, 2020

Utställningskritik inledde hösten med temanumret ”Effekter av Corona – nutid och framtid”, där de publicerar texter från personer verksamma vid Sveriges museer och institutioner, samt från oberoende aktörer. Länsmuseernas samarbetsråd varskor om länsmuseernas påfrestande ekonomiska situation, som under coronapandemin har förvärrats ytterligare. Men de förutspår även att vårens restriktioner kommer att medföra en ökad digital kompetens hos museernas medarbetare.

https://utstallningskritik.se/2020-4/en-nationell-kulturskuld-i-pandemins-spar-effekter-av-corona-i-nutid-och-framtid/

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.