Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

En svag kulturbudget som lämnar stora delar av Sverige utanför

feb 14, 2019

Sveriges länsmuseer har under lång tid uppmärksammat staten och regeringen på sitt mycket allvarliga ekonomiska läge med bland annat ständiga personalnedskärningar och bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader.

– Vi är därför besvikna över att budgeten inte innehöll det trendbrott som museerna hade behövt. Det är en svag första kulturbudget som lämnar stora delar av Sverige utanför, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas
samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum.

Länsmuseerna är Sveriges största museum. Finns över hela landet. Läs mera i bifogad folder.

Folder_LMSR 2019_105x210_LOW(1)

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.