Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Framtiden har sin historia

maj 2, 2022

Under 2022 och i den kommande valrörelsen så kommer Länsmuseernas samarbetsråd att driva våra medlemsmuseers viktigaste frågor: en förstärkning av kultursamverkansmodellen, en riktad satsning mot förvaltningen och digitaliseringen av vårt gemensamma kulturarv samt säkerställandet av en regional museistruktur i hela landet. För mer om detta: Vårt kulturarv står på spel
På Sveriges länsmuseer finns de unika berättelserna om var vi kommer ifrån och hur vi blev de vi är. Bilderna, rösterna, föremålen som ger oss perspektiv på vår egen tid. Museerna är även öppna mötesplatserna som ger människor över hela landet möjlighet till berikande kulturupplevelser. Med andra ord, ett innehåll som inte finns någon annanstans, ovärderligt för politiker och andra som vill förstå vår samtid och vara med och forma morgondagens verklighet. Men ska museerna klara sitt långsiktiga förtroendeuppdrag behövs ökade resurser. Vårt gemensamma kulturarv står på spel.https://www.facebook.com/lansmuseerna

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.