Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Hur gick sommaren för länsmuseerna?

aug 27, 2021

Nu när hösten nalkas så är det dags att summera hur sommaren 2021 blev trots pandemi och rådande restriktioner. Bilden som börjar växa fram, alltefter avrapporteringar börjar komma in, är att sommarens besökssiffror varit helt ok. Många museer har haft ett bra tillflöde av besökare och man märker fortsatt av en positiv hemestereffekt. Dock har verksamheterna inte återhämtat sig fullt ut och man är ännu inte tillbaka på 2019:s siffror. Långväga utländska turister saknas även fortsatt. De museer som har friluftsmuseer eller andra externa verksamheter att tillgå ser en positiv trend gällande besökare, trots en begränsning av publika aktiviteter. Nu satsar vi framåt och hoppas på en höst där kulturen inte bara återhämtar sig helt utan även utvecklas mot nya höjder! Under hösten kommer även Riksförbundet Sveriges museers rapport med all statistik svart på vitt.

/Länsmuseerna -Sveriges största museum

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.