Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

I varje hörn av Sverige – teatrarna, musiken och museerna!

jan 24, 2022

Länsmuseerna deltar på årets Folk och Kultur med programpunkten I varje hörn av Sverige – teatrarna, musiken och museerna. Vilka är länskulturinstitutionernas största möjligheter, utmaningar och guldkorn? Lyssna in Jonas Hellberg, ordf. Länsmuseerna, Nina Björby, ordf. Länsmusiken samt Robert Uitto, ordf. Länsteatrarna den 9:e februari 15.45-16.15. Samtalet modereras av Ulf Wickbom.

Programpunkten är framtagen i samverkan mellan Länsmuseerna – Sveriges största museum, Dalarnas museum, Stockholms läns museum samt Bohusläns museum. För mer information om konventet samt anmälan: https://folkochkultur.se/

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.