Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

”Inför en skyldighet för alla regioner att ha ett länsmuseum”

jun 30, 2022

Det är dags att skärpa museilagen. Länsmuseernas samarbetsråd uppmanar regeringen och riksdagspartierna att se över lagen från 2017. ”Museilagen bör slå fast att varje region ska se till att det finns ett regionalt museum”, föreslår Jonas Hellberg (S), Inga Göransson (C) och Linda Lundberg, Länsmuseernas samarbetsråd.

För nyheten i sin helhet:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/infor-en-skyldighet-for-alla-regioner-att-ha-ett-lansmuseum/

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.