Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Jeanette Gustafsdotter utsedd till ny kulturminister

dec 1, 2021

Jeanette Gustafsdotter, tidigare generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer utsågs den 30:e november till kulturminister av statsminister Magdalena Andersson. Jeanette Gustafsdotter är utbildad jurist (specialiserad inom medie- och immaterialrätt) och innan hennes uppdrag för museernas branschorganisation så arbetade Jeanette som VD för Tidningsutgivarna. Från länsmuseernas sida så tror vi att Jeanette kommer att göra ett utmärkt jobb på ministerposten och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.