Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Krav till kulturministern på internationella museidagen: ”Stärk museilagen. Inför skyldighet för varje region att ha ett länsmuseum”

maj 18, 2022

Idag på den internationella museidagen kräver Sveriges 24 länsmuseer att kulturminister Jeanette Gustafsdotter ska ta initiativ till att stärka museilagen från 2017. – Vi föreslår att lagen skärps så att varje region ska vara skyldiga att ha och ekonomiskt vara huvudansvariga för att finansiera ett länsmuseum. Länsmuseerna behöver ett ökad skydd och den regionala museistrukturen stärkas. Det måste bli tydligt att vårt gemensamma kulturarv ska finnas och vara tillgängligt för människor över hela landet, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

 Under pandemin var det två länsmuseer som riskerade att gå i konkurs: Gotlands museum och Jamtli i Östersund. – Det blev en varningsklocka för oss. Den unika regionala museistrukturen som finns i Sverige skakades och riskerades att falla samman, säger Jonas Hellberg. Länsmuseerna har även under lång tid brottats med ekonomiska nedskärningar och uppsägning av personal. På tio år har antalet årsanställda på länsmuseerna minskat med över 130 medarbetare. – Den regionala museistrukturen försvagas varje år och risken är överhängande att vi i framtiden inte kan ta länsmuseerna som något självklart. Vårt kulturarv står bokstavligen på spel, säger Jonas Hellberg. För att förstå vidden av den svåra situationen så motsvarar dessa uppsägningar ungefär lika många anställda som vid Nordiska museet i Stockholm eller en total uppsägning av alla anställda på Blekinge museum, Länsmuseet i Gävleborg, Västergötlands museum, Västmanlands läns museum och Örebro läns museum tillsammans.

Detta sammantaget gör att Länsmuseernas samarbetsråd föreslår att staten ska se över museilagen med syftet att säkerställa och stärka den regionala museistrukturen. – På samma sätt som bibliotekslagen slår fast att varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, föreslår vi att museilagen ska slå fast att varje region ska ha ett regionalt finansierat länsmuseum som tillgängliggör kulturarvet för alla, säger Jonas Hellberg.

Jonas Hellberg, ordförande i länsmuseernas samarbetsråd

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.