Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseerna deltar på Kultur i Almedalen 2022

maj 24, 2022

Med programpunkten ”Sveriges politiker borde hamna på museum. Lite oftare” deltar Länsmuseerna på årets Kultur i Almedalen tisdagen den 5:e juli kl. 10.00-10.45. Vi har bjudit in ett antal kulturpolitiska makthavare för att diskutera och reflektera över den regionala museiverksamheten. Det vi kommer att samtala om är viktiga framtidsfrågor som museernas roll gällande hållbarhet, kultursamverkansmodellen, digitalisering och varför de regionala museerna egentligen behövs? Bland de medverkande finns: Annicka Engblom (M), ledamot Kulturutskottet, Amanda Lind (MP), Kulturpolitisk talesperson, Catarina Deremar (C), Kulturpolitisk talesperson, Alex Bergström (S), Ordförande Kultur och Fritid, SKR m.fl. Moderator är Jonas Hellberg, Länsmuseernas samarbetsråd. Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14

I Sverige finns 24 länsmuseer som arbetar för att alla invånare i hela landet ska få tillgång till kulturupplevelser och vårt gemensamma kulturarv. Men ska länsmuseerna klara sitt långsiktiga uppdrag krävs det att Sveriges politiker inser värdet av de regionala museerna. På Sveriges länsmuseer finns de unika berättelserna om var vi kommer ifrån och hur vi blev de vi är. Bilderna, rösterna, föremålen som ger oss perspektiv på vår egen tid. Museerna är även öppna mötesplatserna som ger människor över hela landet möjlighet till berikande kulturupplevelser. Med andra ord, ett innehåll som inte finns någon annanstans, ovärderligt för politiker och andra som vill förstå vår samtid och vara med och forma morgondagens verklighet. Det är därför vi säger att ”Sveriges politiker borde hamna på museum. Lite oftare”.

https://www.almedalsveckan.info

https://www.kulturialmedalen.se/

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.