Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseerna kräver handlingskraft av regioner och kulturdepartement

feb 3, 2021

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av kulturdepartementet genomfört en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Bakgrunden till uppdraget var bland annat länsmuseernas varningssignaler om att verksamheterna har varit underfinansierade i många år. Denna utveckling riskerar leda till att landets 24 länsmuseerna inte längre kan leva upp till de kulturpolitiska målen.

Genomlysningen, som lämnades in till departementet den 29:e januari bekräftar vad Länsmuseernas samarbetsråd har lyft. Samarbetsrådet önskar därmed att slutsatserna i rapporten leder till konkret handling av både regionerna och kulturdepartementet. Samarbetsrådet vill skyndsamt få träffa kulturminister Amanda Lind.

https://lansmuseerna.se/aktuellt/pressmeddelanden/lansmuseerna-kraver-handlingskraft-av-regioner-och-kulturdepartement/

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.