Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseerna välkomnar Amanda Linds besked

sep 13, 2021

Länsmuseerna välkomnar kulturminister Amanda Linds besked att öka statens bidrag till kultursamverkansmodellen med 100 miljoner kronor.

– Vi har kämpat länge för att få till stånd ett ekonomiskt trendbrott. Senast i veckan skrev vi ett öppet brev till kulturministern och finansministern. Det här är ett steg i rätt riktning. Nu gäller det att pengarna verkligen också når ut till landets regionala museer och att regionerna växlar upp den här satsningen, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samverkansråd i en kommentar.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.