Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Linda Lundberg – vår generalsekreterare

sep 10, 2019

Länsmuseernas samarbetsråd har anställt Linda Lundberg som ny generalsekreterare.
– Vi är mycket nöjda över rekryteringen. Linda blir Länsmuseernas första generalsekreterare. Hennes uppdrag blir att synliggöra Sveriges länsmuseer och att skapa ökad samverkan och ett bättre resursutnyttjande. Linda ska utveckla och stärka länsmuseernas position med fokus på att företräda organisationen externt. Nu flyttar vi fram positionerna i musei-Sverige, säger Jonas Hellberg, ordförande i samarbetsrådet.

Linda Lundberg är 43 år och bosatt i Mölndal. Hon arbetar idag som avdelningschef på Världskulturmuseet i Göteborg med ansvar för samlingarna. Linda är utbildad arkeolog och har tidigare arbetat som antikvarie vid Hallands kulturhistoriska museum och som chef för samlingarna vid Bohusläns museum.

-Den främsta utmaningen som jag ser framåt är resursfrågan, dels behovet av ökade ekonomiska medel för att bedriva en komplex verksamhet som både ska omfatta förvaltning, tillgängliggörande och utveckling av kulturarvet, dels behöver av personella resurser och kompetens. Under lång tid har länsmuseerna varit underfinansierade vilket har satt tydliga spår. Länsmuseerna förvaltar samlingar, kulturmiljöer och kunskap som har lagt grunden till det som är Sverige idag. Länsmuseerna är en viktig förutsättning för att medborgarna både kunna möta och verka i morgondagen, säger Linda Lundberg.

-Det första jag har tänkt att göra som generalsekreterare är att skaffa mig en djupare förståelse och kunskap om de olika museernas styrkor och behov. Detta kommer främst att ske i samtal med medarbetare, museichefer och huvudmän kopplade till de olika institutionerna. Förutsättningar och utmaningar är troligen gemensamma på ett flertal områden. Den ansvarsfulla lösningen för länsmuseerna är ett närmare samarbete och ökad samverkan, säger Linda Lundberg som tillträder sin tjänst vid årsskiftet.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.