Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

M, C och MPs kulturpolitiker i riksdagen vill stärka museilagen – vad säger regeringen?

jul 7, 2022

Länsmuseerna har tidigare föreslagit att regeringen bör ta initiativ till att se över och skärpa museilagen från 2017. Under Almedalsveckan anslöt sig ansvariga kulturpolitiker för tre riksdagspartier till förslaget: moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet.

Före detta kulturminister Amanda Lind sa så här vid ett seminarium som Länsmuseernas samarbetsråd arrangerade under tisdagen:

– Jag är öppen för ert förslag. Staten ska inte avhända sig ansvaret för att vi ska ha ett kulturarv som finns tillgängligt i hela landet.

Amanda Lind fick medhåll från centerpartiets kulturpolitiska talesperson Catarina Deremar, ledamot i riksdagens kulturutskott och moderaternas Annicka Engblom, också ledamot i kulturutskottet.

— Vi är förstås glada att tre partier nu står bakom vårt förslag att se över museilagen. Nu undrar vi förstås vad övriga partier och kulturminister Jeanette Gustafsdotter säger. Vi hoppas att det ska finnas ett brett stöd för att göra en översyn, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd som företräder landets 24 regionala museer.

Länsmuseerna menar att museilagen på ett tydligt sätt måste säkerställa att kulturarvet ska finnas tillgängligt i hela landet och att varje region ska vara skyldiga att se till att det finns ett regionalt museum i varje län.

— De regionala museernas utsatthet kom i blixtbelysning under pandemin. Då hotades Gotlands museum och Jamtli i Östersund att gå i konkurs och läggas ner. För Länsmuseernas samarbetsråd var detta en allvarlig varningsklocka som gör att vi nu begär att kulturministern och riksdagen ser över och skärper museilagen från 2017. Museilagen måste tydligt säkerställa att kulturarvet finns tillgängligt i hela landet, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

Länsmuseerna menar att skyddet av kulturarvet kräver en ökad stabilitet, långsiktighet och ett oreserverat samhällsstöd. Idag finns det ingen lag som skyddar de regionala museerna. I princip är finansieringen ett frivilligt åtagande för regionerna. Beroende på politiska vindar kan villkoren förändras från ett år till ett annat. Skillnaderna i förutsättningar mellan museerna är också stora i landet. I en del regioner är intresset stort och finansieringen betryggande, medan det i andra finns ett betydligt mer begränsat intresse.

— För museer som arbetar med långa perspektiv och förvaltar samlingar för kommande generationer är den här osäkerheten direkt olämplig. Vi tycker att politikerna bör inspireras av bibliotekslagen när man ser över museilagen. Där står det att varje kommun har en skyldighet att ha ett bibliotek. Vi tycker att varje region på samma sätt ska ha en skyldighet att se till att det finns ett regionalt museum, säger Jonas Hellberg.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.